22 maj 202409:30 - 12:30
Altinget nätverk: Hur anpassar vi skogsskötseln efter både motstridiga förväntningar på skogens syfte och rådande klimatförändringar?

STOCKHOLM. Träff med Altingets skogspolitiska nätverk. Medverkar gör Isabella Hallberg Sramek, Forskare i skogsskötsel vid Sveriges Lantbruksuniversitet och ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

En skogsskötsel anpassad för att hantera rådande klimatförändringar och olika aktörers motstridiga förväntningar på skogens syfte är något att sträva efter, men inte helt okomplicerat. Hur skogen bör skötas och för vem är frågor som har skapat stor splittring i form av vitt skilda förväntningar på skogsskötseln, samtidigt som skogsskötseln måste anpassas för att kunna bromsa pågående klimatförändringar. Så hur vi kan förstå och anpassa skogens skötsel till klimatförändringar och konkurrerande förväntningar på skogen? 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00