23 maj 202409:30 - 12:30
Altinget nätverk: Hur löser vi den urbana segregationen?

STOCKHOLM. Träff med Altingets bostadspolitiska nätverk. Medverkar gör Ann Legeby, Professor i Tillämpad stadsbyggnad vid KTH. 

Bostadssegregationen är en oerhört problematisk fråga, eftersom det innebär att människor rent geografiskt delats upp utifrån människors socioekonomiska förutsättningar. Men hur kan vi förstå ojämlika livsvillkor och skillnader i livschanser ur ett aktiekur- och stadsbyggnadsperspektiv? Vad innebär urban segregation och i vilken utsträckning tangerar det med utmaningen att lösa bostadssegregationen?


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00