5 mars 202409:30 - 12:30
Altinget nätverk: Finansieringsmöjligheter för övergången till cirkulär ekonomi

STOCKHOLM. Träff med Altingets politiska nätverk i cirkulär ekonomi. Medverkar gör Ida Langborg, områdesledare Hållbar industri vid Vinnova och Emma Brandstedt Prytz som är Samordnare för samverkansplattformen Grön omställning i näringslivet vid Tillväxtverket.

En mycket central del i övergången till cirkulär ekonomi är finansieringen. Hur ser finansieringsmöjligheterna ut? Vilka orsaker kan ligga bakom att man får beviljad finansiering eller inte?


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00