23 mars 202309:30 - 12:30
Altinget nätverk: Konjunkturläget på bostadsmarknaden

STOCKHOLM. Träff med Altingets bostadspolitiska nätverk. Medverkar gör Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank.

Pandemin och det pågående kriget i Ukraina har skapat oro i svalare bostadsmarknad och leveransbrist på material. På det har inflationen stigit och vi ser ut att vara på väg in i en djup lågkonjunktur. Vad är under uppsegling framöver vad gäller konjunkturläget och bostadsmarknaden? 


För att diskutera detta närmare så gästas nätverket av Michel Grahn, chefsekonom på Danske Bank, som under träffen kommer att diskutera det senaste finansiella läget. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00