Bostadspolitik


 

Den svenska bostadspolitiken är idag en betydande källa till konflikt i många delar av landet. Bolånetak, marknadshyror, amorteringskrav och skenande priser på bostadsmarknaden - olika aktörer har sin egen syn på hur vi ska komma tillrätta med de problem som finns. Hur ska unga, studenter och nyanlända få möjlighet till eget boende? Och hur ska vi bygga så att landets alla invånare kan garanteras bostad utan att behöva bli utlämnade åt en otrygg andrahandsmarknad? 

Vi sätter fokus på frågor och problem som är gemensamma för den privata och offentliga sektorn på bostadsmarknaden idag. I Altingets bostadspolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten

Vi erbjuder ett förtroligt forum där nyckelaktörer med likartade professionella utmaningar och lösningar kan utbyta erfarenheter, nätverka och diskutera. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Fika och gemensam lunch ingår alltid.

 

Caroline Szyber 

Fast samtalsledare är Caroline Szyber. Caroline har under elva och ett halvt år haft olika roller inom politiken, de sista åtta åren som riksdagsledamot. Numera egenföretagare och verksam som rådgivare inom bostads- och byggfrågor samt juridik och trygghetsfrågor. 

 

Programmet uppdateras regelbundet nedan. Ett urval av tidigare träffar i nätverket finns här, här och här

 

 

Martin Lindvall om social housing

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna

Idag är det få som inte erkänner att de fattigare grupperna i samhället missgynnas av dagens bostadsmarknad. Många potentiella lösningar till problemet har presenterats i den politiska debatten, däribland ändringar i bostadsbidrag och fördelningsprinciper. En lösning som på senare tid fått allt mer uppmärksamhet är så kallad “social housing”. Åtgärden förekommer i flera länder, där Finland och Nederländerna ofta nämns som exempel. Hur fungerar social housing och hur kan en svensk modell för sociala bostäder se ut? Hur förhåller sig åtgärden till de bostadspolitiska verktyg som används i Sverige i dag? 

För att tala om detta gästas nätverket av Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna och expert inom flertalet bostadspolitiska utredningar, däribland kommande utredning en socialt hållbar bostadsförsörjning

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 25 januari 2023,  kl. 09.30-12.30

 

 

 

Konjunkturläget på bostadsmarknaden 

Michael Grahn

Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank. Foto: Danske Bank 

Pandemins effekter på ekonomin hade knappt hunnit visa sig innan nästa kris var ett faktum. Pandemin och det pågående kriget i Ukraina har skapat oro i svalare bostadsmarknad och leveransbrist på material. På det har inflationen stigit och vi ser ut att vara på väg in i en djup lågkonjunktur. Vad är under uppsegling framöver vad gäller konjunkturläget och bostadsmarknaden? 

För att diskutera detta närmare så gästas nätverket av Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank. Michael kommer under träffen att informera oss om det senaste finansiella läget och dela med sig av spaningar på vad vi kan förvänta oss av den stundande lågkonjunkturen. 

och

Så jobbar Altingets redaktion

Senare under samma träff gästas vi av Louise Carlsson Örning, redaktör för bland annat Altingets bostadspolitiska nisch. Under dagens möte berättar Louise mer om Altingets bevakning av bostadspolitiska frågor. Vad fokuserar Altinget på i nyhetsvärderingen?

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 23 mars 2023, kl. 09.30-12.30

 

 

 

Nordisk utblick: Bostadspolitik i Finland och Norge 

    

Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker på Hyresgästföreningen. Foto: Hyresgästföreningen. 

Våra grannländer brottas likt Sverige med nationell bostadsbrist, men de tar sig an problemet med lite annorlunda strategier och verktyg. Finland tas ofta upp som ett gott exempel i den svenska debatten. De har bland annat infört marknadshyror. Norge har husbanken, en myndighet som lånar ut pengar till byggande av kommunfastigheter. Hur skiljer sig detta från den svenska bostadspolitiken? Om – och i så fall vad, kan svensk bostadspolitik lära av våra grannländer Finland och Norge?  

Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker från Hyresgästföreningen har författat två rapporter om Norges respektive Finlands bostadspolitik. Dessa rapporter kommer Ragnar under dagens träff att presentera och ställa i relation till Sveriges bostadspolitik. 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 25 maj 2023, kl.09.30-12.30

 

 

 

Samhällsplanering under snabb expansion

Elin Olsson, länsarkitekt i Västerbotten. Bild: Länsstyrelsen Västerbotten

De kommande två decennierna investeras drygt 1000 miljarder i norra Sverige. Västerbotten är ett av de län som står i centrum i den gröna omställningen av industrin. Regeringen har i sina instruktioner tydligt pekat på Länsstyrelsen som en möjliggörande myndighet med uppdrag att främja bostadsbyggandet i länet. Hur planerar man ett samhälle under snabb expansion? 

Dagens träff gästas av Elin Olsson, tidigare statssekreterare hos bostadsministern, nu länsarkitekt i Västerbotten.

F7, Fleminggatan 7, fredagen den 8 september 2023, kl 09.30-12.30

 

 

Bostadspolitiken inifrån

Johan Davidson, statssekreterare hos bostadsminister Andreas Carlson. Bild: Svensk Handel

Förändrade beteendemönster på bostadsmarknaden är ett faktum, starkt påverkat av inflation och räntehöjningar. Samtidigt har vi problem med att byggandet av nya bostäder stannat av och en fortsatt utbredd bostadsbrist. Hur arbetar politiken med svårigheterna inom bostadsbranschen?  

Dagens träff gästas av Johan Davidson, statssekreterare ansvarig för bostadsfrågor hos Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Johan kommer närmast från rollen som chefsekonom för Svensk Handel och har innan dess samlat på sig gedigen erfarenhet både från privat och offentlig sektor. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 8 november 2023, kl. 09.30-12.30 

 

 

Vill du veta mer om nätverket och hur du kan delta? Kontakta Sven Ahlström på sven@altinget.se  eller via telefon på 076-492 76 36

 

Nätverket är förenat med en kostnad, se villkor här

 

Har du frågor, tips eller synpunkter på innehållet? Kontakta Alexander Norrgrann på alno@altinget.se. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Vi möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Vill du ha mer information om deltagande och pris?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Alexander Norrgrann

Nätverksansvarig

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk