Bostadspolitiskt nätverk


Den svenska bostadspolitiken är idag en betydande källa till konflikt i många delar av landet. Bolånetak, marknadshyror, amorteringskrav och skenande priser på bostadsmarknaden - olika aktörer har sin egen syn på hur vi ska komma tillrätta med de problem som finns. 

I Altingets bostadspolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Här har vi tid med nyanserna och diskuterar från olika vinklar vägen framåt för svenskt boende. Vi sätter fokus på frågor och problem som är gemensamma för den privata och offentliga sektorn på bostadsmarknaden idag. En betydande bostadsbrist i framför allt storstadsregionerna innebär att många olika viljor behöver samspela för att lösningar ska kunna nås. Stor politisk oenighet råder alltjämt.

- Hur ska Sverige effektivast tackla bostadsbristen?

- Hur ska unga, studenter och nyanlända få möjlighet till eget boende?

- Och hur ska vi bygga så att landets alla invånare kan garanteras bostad utan att behöva bli utlämnade åt en otrygg andrahandsmarknad? 

Vi erbjuder ett förtroligt forum där nyckelaktörer med likartade professionella utmaningar och lösningar kan utbyta erfarenheter, nätverka och diskutera. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom bostadssektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vi bjuder in regeringsföreträdare, forskare, talespersoner och andra makthavare. Vid nätverkets träffar finns möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Varje tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning

Fast samtalsledare är Caroline Szyber. Caroline har under elva och ett halvt år haft olika roller inom politiken, de sista åtta åren som riksdagsledamot. Numera egenföretagare och verksam som rådgivare inom bostads- och byggfrågor samt juridik och trygghetsfrågor. 

Caroline Szyber 

 

Programmet uppdateras regelbundet nedan. Ett urval av tidigare träffar i nätverket finns här, här och här

Mäns våld mot kvinnor: Konsekvensen av en bristande bostadspolitik 


Jenny Westerstrand, Ordförande för Roks

Kvinnovåld är ett utbrett samhällsproblem och har kanske aldrig varit så högaktuellt som under pandemin. Kvinnojourerna är en säker plats för de kvinnor tjejer och barn som är rädda för farliga män i sin närhet. Problematiken är dock att bristen på billiga hyresrätter, kommunala bostadsförmedlingar och allmännyttor gör att många kvinnojourer tvingas avvisa utsatta individer då jourens nuvarande boende inte hittar en egen bostad. 

Jenny Westerstrand är ordförande för Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) som har ett tydligt mål; att män ska sluta slår kvinnor, tjejer och barn. Under dagens träff kommer hon tillsammans med nätverkets medlemmar att diskutera jämställdhet på bostadsmarknaden och hur detta kan vara ett medel i bekämpandet av mäns våld mot kvinnor. 

Tisdagen den 29 november 2022, kl. 09.30-12.30

 

Martin Lindvall om social housing

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna

Idag är det få som inte erkänner att de fattigare grupperna i samhället missgynnas av dagens bostadsmarknad. Många potentiella lösningar till problemet har presenterats i den politiska debatten, däribland ändringar i bostadsbidrag och fördelningsprinciper. En lösning som på senare tid fått allt mer uppmärksamhet är så kallad “social housing”. Åtgärden förekommer i flera länder, där Finland och Nederländerna ofta nämns som exempel. Hur fungerar social housing och hur kan en svensk modell för sociala bostäder se ut? Hur förhåller sig åtgärden till de bostadspolitiska verktyg som används i Sverige i dag? 

För att tala om detta gästas nätverket av Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna och expert inom flertalet bostadspolitiska utredningar, däribland kommande utredning en socialt hållbar bostadsförsörjning

Onsdagen den 25 januari 2023,  kl. 09.30-12.30.

 

 

Konjunkturläget på bostadsmarknaden 

Michael Grahn

Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank. Foto: Danske Bank 

Pandemins effekter på ekonomin hade knappt hunnit visa sig innan nästa kris var ett faktum. Pandemin och det pågående kriget i Ukraina har skapat oro i svalare bostadsmarknad och leveransbrist på material. På det har inflationen stigit och vi ser ut att vara på väg in i en djup lågkonjunktur. Vad är under uppsegling framöver vad gäller konjunkturläget och bostadsmarknaden? 

För att diskutera detta närmare så gästas nätverket av Michel Grahn, chefsekonom på Danske Bank. Michael kommer under träffen att informera oss om det senaste finansiella läget och dela med sig av spaningar på vad vi kan förvänta oss av den stundande lågkonjunkturen 

Torsdagen den 23 mars 2023, kl. 09.30-12.30

 

Datum 2023: 

  • Torsdagen den 25 maj
  • Torsdagen den 7 september
  • Onsdagen den 8 november 

 

Vill du veta mer om nätverket och hur du kan delta? Kontakta Sven Ahlström

på sven@altinget.se eller via telefon på 076-492 76 36

Nätverket är förenat med en kostnad. 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter på innehållet? Kontakta Alexander Norrgrann på alno@altinget.se. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Vi möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Vill du ha mer information?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Isabella Järnstad

Ansvarig för kurser och nätverk

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk