Bostadspolitiskt nätverk


Den svenska bostadspolitiken är idag en betydande källa till konflikt i många delar av landet. Bolånetak, marknadshyror, amorteringskrav och skenande priser på bostadsmarknaden - olika aktörer har sin egen syn på hur vi ska komma tillrätta med de problem som finns. 

I Altingets bostadspolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Här har vi tid med nyanserna och diskuterar från olika vinklar vägen framåt för svenskt boende. Vi sätter fokus på frågor och problem som är gemensamma för den privata och offentliga sektorn på bostadsmarknaden idag. En betydande bostadsbrist i framför allt storstadsregionerna innebär att många olika viljor behöver samspela för att lösningar ska kunna nås. Stor politisk oenighet råder alltjämt.

- Hur ska Sverige effektivast tackla bostadsbristen?

- Hur ska unga, studenter och nyanlända få möjlighet till eget boende?

- Och hur ska vi bygga så att landets alla invånare kan garanteras bostad utan att behöva bli utlämnade åt en otrygg andrahandsmarknad? 

Vi erbjuder ett förtroligt forum där nyckelaktörer med likartade professionella utmaningar och lösningar kan utbyta erfarenheter, nätverka och diskutera. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom bostadssektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vi bjuder in regeringsföreträdare, forskare, talespersoner och andra makthavare. Vid nätverkets träffar finns möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Varje tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning

Fast samtalsledare är Caroline Szyber. Caroline har under elva och ett halvt år haft olika roller inom politiken, de sista åtta åren som riksdagsledamot. Numera egenföretagare och verksam som rådgivare inom bostads- och byggfrågor samt juridik och trygghetsfrågor. 

Caroline Szyber 

 

Programmet uppdateras regelbundet nedan. Ett urval av tidigare träffar i nätverket finns här, här och här.

 

  

 

 

Studentbostäder: Går hållbara lösningar och hållbara kostnader ihop?

Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska hus, och Stina Olén, vd för branschorganisationen Studentbostadsföretagen. 

Det ställs allt högre krav på bostäder. Hållbarhetsmål och andra kriterier gör ofta att kostnaderna stiger, vilket kan få stora konsekvenser för huruvida en bostad kan hyras för ett överkomligt pris. Detta är speciellt markant när det kommer till studentbostäder, som redan är en bristvara. Hur kan man bygga hållbara studentbostäder till ett rimligt pris? Och vilken roll spelar byggregler i det hela?

Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska hus, och Stina Olèn, vd för branschorganisationen Studentbostadsföretagen, berättar om byggregler som stjälper och hjälper i den akademiska byggvärlden.

Stockholm. Torsdagen den 11 november 2021. Kl. 09.30-12.30

 

 

 

Äldres boendepreferenser och rörlighet på bostadsmarknaden

Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert på SKR

Många äldre i Sverige bor fortfarande kvar i sina villor trots att de ofta är alldeles för stora för deras behov, något som är en bidragande faktor till en orörlig bostadsmarknad. Men faktum är att det ofta finns få incitament för äldre att flytta. Det är bekvämt för äldre att bo kvar. Lånen är betalda och trädgården är fin. Att flytta gör de ofta inte förrän arbetet med huset blir för svårhanterligt. Vad skulle då få äldre att vilja flytta? Och vilka mönster finns det i äldres boendepreferenser?

Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert på SKR, och författare till rapporten "Bostadsmarknaden för äldre - boende, rörlighet och boendepreferenser” berättar för nätverket om äldres boendepreferenser. Vilka lärdomar kan vi dra från rapporten? Och kan bättre och fler boendemöjligheter för äldre få i gång rörligheten på bostadsmarknaden?

Stockholm, torsdagen den 20 januari 2022, kl.09.30-10.30

 

 

 

Vad krävs för en levande stad?

Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig för stadsutveckling och bostadspolitik vid Västsvenska handelskammaren

Pandemin har tömt många stadskärnor på liv och verksamheter inom dem har svårt att gå runt. Den har påskyndat digitaliseringen av konsumtionen och vissa beteendeförändringar kan komma att kvarstå. En levande stadskärna är dock oerhört viktigt för både det sociala livet och näringslivet, därför krävs ett nytänk. En nyckel är att skapa fler centrala bostäder samt att hitta kreativa lösningar för stadsutvecklingen, bland annat genom att ge större plats åt kultur och upplevelser. Hur kan det befintliga beståndet anpassas för att möjliggöra för kulturupplevelser att ta större plats i stadskärnan? Och vilka regelförändringar krävs för att behålla liv i stadskärnorna? 

Gunilla Grahn-Hinnfors ansvarar för stadsutveckling och är bostadspolitisk talesperson på Västsvenska handelskammaren. Hon berättar för nätverket om hennes vision för levande stadskärnor efter pandemin.

Stockholm. Onsdagen den 16 mars 2022. Kl. 09.30-12.30

 

 

 

Valåret 2022: Hur kan vi lösa bostadskrisen?

Roger Hedlund (SD), Momodou Malcolm Jallow (V), Larry Söder (KD) och Johan Löfstrand (S), bostadspolitiska talespersoner

Ingen hade väntat sig att juni 2021 skulle vara särskilt dramatisk i svensk politik. Men när utredningen om fri hyressättning landade på regeringens bord fick Vänsterpartiet nog. Förtroendet för Stefan Löfven var förbrukat och Sverigedemokraterna, som även dem är emot marknadshyror, var snabba på bollen med en formell yrkan om misstroendeförklaring. Centerpartiet har nu backat från kravet och förslaget har kastats bort. Men med vilka andra metoder vill partierna lösa bostadskrisen istället? Och är marknadshyror verkligen så farliga?

Altinget välkomnar nätverket till en valårsdebatt kring bostadspolitiken. Roger Hedlund, Sverigedemokraternas bostadspolitiske talesperson, Momodou Malcolm Jallow, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, Larry Söder från Kristdemokraterna och Johan Löfstrand från Socialdemokraterna debatterar. Hur vill de lösa bostadskrisen?

(Med förbehåll för förändringar i talespersonernas scheman)

Stockholm, tisdagen den 10 maj 2022, Kl.09.30-12.30

 

 

 

Återbruk på bostadsmarknaden 

 

Att riva och bygga nytt har tyvärr blivit en norm. Det är enklare att låt en robot riva ett hus än att låta en arkitekt bedöma återbrukspotentialen i husets olika delar. Trots detta hör vi orden, hållbarhet, klimatsmart, netto noll omställning dagligen. Sverige har dock tagit ett steg i rätt riktning. Regeringen började sommaren 2020 införa det så kallade avfallspaketet, och enligt dem ska ska de sex nya EU direktiven vara fullt implementerade till 1 januari 2025. Ett av dessa direktiv är att 70% av allt byggavfall ska komma i återbruk.

Här för att tala mer och fördjupa sig i återbrukspolitisken har Altinget bjudit in Den ideella föreningen Renoveringsraseriet. Dom ska tala mer om vikten av återbruk på bostadsmarknaden och deras arbete med politisk påverkan inom bostadspolitiken.

Stockholm, torsdagen den 15 september 2022, kl.9.30-12.30

 

 

Gäst i nätverket blir 

Träffar 2022: Mer info inom kort 

  • Tisdagen den 29 november 

Med förbehåll för ändringar 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta oss gärna på gorel@altinget.se  

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

 

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.