Bostadspolitiskt nätverk


Den svenska bostadspolitiken är idag en betydande källa till konflikt i många delar av landet. Bolånetak, marknadshyror, amorteringskrav och skenande priser på bostadsmarknaden - olika aktörer har sin egen syn på hur vi ska komma tillrätta med de problem som finns. 

I Altingets bostadspolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Här har vi tid med nyanserna och diskuterar från olika vinklar vägen framåt för svenskt boende. Vi sätter fokus på frågor och problem som är gemensamma för den privata och offentliga sektorn på bostadsmarknaden idag. En betydande bostadsbrist i framför allt storstadsregionerna innebär att många olika viljor behöver samspela för att lösningar ska kunna nås. Stor politisk oenighet råder alltjämt.

- Hur ska Sverige effektivast tackla bostadsbristen?

- Hur ska unga, studenter och nyanlända få möjlighet till eget boende?

- Och hur ska vi bygga så att landets alla invånare kan garanteras bostad utan att behöva bli utlämnade åt en otrygg andrahandsmarknad? 

Vi erbjuder ett förtroligt forum där nyckelaktörer med likartade professionella utmaningar och lösningar kan utbyta erfarenheter, nätverka och diskutera. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom bostadssektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vi bjuder in regeringsföreträdare, forskare, talespersoner och andra makthavare. Vid nätverkets träffar finns möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Varje tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning

Fast samtalsledare är Caroline Szyber. Caroline har under elva och ett halvt år haft olika roller inom politiken, de sista åtta åren som riksdagsledamot. Numera egenföretagare och verksam som rådgivare inom bostads- och byggfrågor samt juridik och trygghetsfrågor. 

Caroline Szyber 

 

Programmet uppdateras regelbundet nedan. Ett urval av tidigare träffar i nätverket finns här, här och här.

 

 

 

Vad krävs för en levande stad?

Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig för stadsutveckling och bostadspolitik vid Västsvenska handelskammaren

Pandemin har tömt många stadskärnor på liv och verksamheter inom dem har svårt att gå runt. Den har påskyndat digitaliseringen av konsumtionen och vissa beteendeförändringar kan komma att kvarstå. En levande stadskärna är dock oerhört viktigt för både det sociala livet och näringslivet, därför krävs ett nytänk. En nyckel är att skapa fler centrala bostäder samt att hitta kreativa lösningar för stadsutvecklingen, bland annat genom att ge större plats åt kultur och upplevelser. Hur kan det befintliga beståndet anpassas för att möjliggöra för kulturupplevelser att ta större plats i stadskärnan? Och vilka regelförändringar krävs för att behålla liv i stadskärnorna? 

Gunilla Grahn-Hinnfors ansvarar för stadsutveckling och är bostadspolitisk talesperson på Västsvenska handelskammaren. Hon berättar för nätverket om hennes vision för levande stadskärnor efter pandemin.

Stockholm. Tisdagen den 15 mars 2022. Kl. 09.30-12.30

 

 

 

Valåret 2022: Hur kan vi lösa bostadskrisen?

Roger Hedlund (SD),Larry Söder (KD), Johan Löfstrand (S) och Momodou Malcolm Jallow (V), bostadspolitiska talespersoner

Ingen hade väntat sig att juni 2021 skulle vara särskilt dramatisk i svensk politik. Men när utredningen om fri hyressättning landade på regeringens bord fick Vänsterpartiet nog. Förtroendet för Stefan Löfven var förbrukat och Sverigedemokraterna, som även dem är emot marknadshyror, var snabba på bollen med en formell yrkan om misstroendeförklaring. Centerpartiet har nu backat från kravet och förslaget har kastats bort. Men med vilka andra metoder vill partierna lösa bostadskrisen istället? Och är marknadshyror verkligen så farliga?

Altinget välkomnar nätverket till en valårsdebatt kring bostadspolitiken. Roger Hedlund, Sverigedemokraternas bostadspolitiske talesperson, Momodou Malcolm Jallow, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, Larry Söder från Kristdemokraterna och Johan Löfstrand från Socialdemokraterna debatterar. Hur vill de lösa bostadskrisen?

(Med förbehåll för förändringar i talespersonernas scheman)

Stockholm, tisdagen den 10 maj 2022, Kl.09.30-12.30

 

 

 

Återbruk på bostadsmarknaden 

 

Att riva och bygga nytt har tyvärr blivit en norm. Det är enklare att låta en robot riva ett hus än att få en arkitekt att bedöma återbrukspotentialen i husets olika delar. Trots detta hör vi orden, hållbarhet, klimatsmart, nettonoll-omställning dagligen. Sverige har dock tagit ett steg i rätt riktning. Regeringen började sommaren 2020 införa det så kallade avfallspaketet, och enligt dem ska ska de sex nya EU direktiven vara fullt implementerade till 1 januari 2025. Ett av dessa direktiv är att 70% av allt byggavfall ska komma i återbruk.

Här för att tala mer och fördjupa sig i återbrukspolitiken har Altinget bjudit in den ideella föreningen Renoveringsraseriet. Dom ska tala mer om vikten av återbruk på bostadsmarknaden och deras arbete med politisk påverkan inom bostadspolitiken.

Stockholm, torsdagen den 15 september 2022, kl.9.30-12.30

 

 

 

Mäns våld mot kvinnor: Konsekvensen av en bristande bostadspolitik 


Jenny Westerstrand, Ordförande för Roks

Kvinnovåld är ett utbrett samhällsproblem och har kanske aldrig varit så högaktuellt som under pandemin. Kvinnojourerna är en säker plats för de kvinnor tjejer och barn som är rädda för farliga män i sin närhet. Problematiken är dock att bristen på billiga hyresrätter, kommunala bostadsförmedlingar och allmännyttor gör att många kvinnojourer tvingas avvisa utsatta individer då jourens nuvarande boende inte hittar en egen bostad. 

Jenny Westerstrand är ordförande för Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) som har ett tydligt mål; att män ska sluta slår kvinnor, tjejer och barn. Under dagens träff kommer hon tillsammans med nätverkets medlemmar att diskutera jämställdhet på bostadsmarknaden och hur detta kan vara ett medel i bekämpandet av mäns våld mot kvinnor. 

Tisdagen den 29 november 2022, kl. 9.30-12.30

 

 

Med förbehåll för ändringar 

 

Vill du veta mer? Kontakta Sofie Himmelstrand på sohi@altinget.se eller via telefon på 0720925621

Har du frågor, tips eller synpunkter på innehållet? Kontakta gorel@altinget.se  

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Vi möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Vill du ha mer information?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Isabella Järnstad

Ansvarig för kurser och nätverk

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk