Analys av 
Sanna Rayman

Storm i vattenglasen på klimat- och näringslivsdepartementet

I veckan frontalkrockade av allt att döma en av Altingets artiklar med klimat- och näringslivsdepartementets kommunikationsplan. Det är ledsamt att se en utveckling där mediala ”bearbetningsmetoder” från public affairs-branschen blir modus operandi på ett departement. 

Vid pressträffen ägnade såväl utredaren som statsrådet en stund åt att indirekt tala om Altingets artikel i ordalag som ”stämmer inte” och ”rykten”.
Vid pressträffen ägnade såväl utredaren som statsrådet en stund åt att indirekt tala om Altingets artikel i ordalag som ”stämmer inte” och ”rykten”.Foto: Mikaela Landeström/TT
Sanna Rayman

Redaktioner har kritiserat klimatminister Romina Pourmokhtari och hennes departement för att vara svåra att nå. Den här veckan har emellertid Altinget fått vår beskärda del av klimat- och näringslivsdepartementets kommunikativa insatser. Resurserna har varit ymniga att döma av den kraftansträngning man lagt ned på att skjuta ner den artikel vi publicerade i tisdags. En artikel vars innehåll inte rymmer några felaktigheter – men vars rubrik inte är omtyckt på departementet.

I tisdags fick vi i förväg tag i utredaren John Hasslers rapport som han utfört på regeringens uppdrag, d.v.s ”Sveriges klimatstrategi – 46 förslag för klimatomställningen i ljuset av Fit-For-55”. Altinget läste och skrev, efter att ha tagit del av förslagen, att: ”Om regeringen väljer att gå vidare med Hasslers förslag står alltså samtliga nationella klimatmål inför förändringar”.

Slopa befintliga mål

Hasslers förslag innebär att en politisk process kring klimatmålen startar om, i det här fallet den parlamentariska Miljömålsberedningens process. Det är inga konstigheter att så sker i politiken, men det är givetvis en nyhet värd att rapportera om. I synnerhet för Altingets läsekrets, som är professionellt intresserad av vad förslagen ska föranleda. Kommer det ta tid, är det mycket osäkerhet, hur skarpt? Allt detta beskrev vi närmare i en artikel rubricerad ”Altinget avslöjar: Hassler vill slopa alla befintliga klimatmål”.

Slopa? Ja. När befintliga mål ska rivas upp och omarbetas till nya, kan de befintliga anses slopade. För Altinget, som bevakar politik och politiska processer dagligen är detta huvudnyheten. Det är inte ett särskilt värdeladdat ord. Artikeln möttes också både med glada och mindre glada tillrop, beroende på vad människor anser om de befintliga målen.

Frontalkrock

Av allt att döma frontalkrockade artikeln med klimatdepartementets kommunikationsplan. I två dagar krävde man att vi skulle ändra vår rubrik. Per telefon, per mejl, per sms – i upprörda och känslosamma ordalag. Någon timme före pressträffen, hörde departementet åter av sig och begärde att Altinget skulle publicera en rättelse innan utredningspresentationen klockan 14 och förklarade att:

”Det som är nyheten idag är att samtliga klimatmål föreslås vara kvar. Till och med 2030-målet för transportsektorn föreslår John Hassler ska behållas.”

Vi svarade då – och vi vidhåller också nu – att så kan vi inte med bästa vilja beskriva förslagen i Hasslers rapport. Departementets förslag på nyhetsvinkel är inte rimlig, oavsett vad man tycker om ordet slopa. Vad som är nyheten i dag – och alla andra dagar – är en journalistisk fråga som avgörs redaktionellt.

Talande pressträff

Vid pressträffen när utredningen presenterades ägnade såväl utredaren som statsrådet en stund åt att indirekt tala om Altingets artikel i ordalag som ”stämmer inte” och ”rykten”. Det antyddes att Altinget förmodligen inte ens hade haft rapporten när vi skrev. Syftet var att desavouera oss och vår journalistik. Vi vet också att departementet har kontaktat andra redaktioner i samma ärende.

Under pressträffen fick Hassler frågor från andra medier innehållande det infekterade ordet ”slopa”, denna gång om transportmålet. ”Det är ju en formuleringsfråga”, svarade han. Själv ville han inte använda det laddade ordet, men han konstaterade att ”man kunde göra det”.

Det var en talande ordväxling. Nyss hade samma ord föranlett häftiga dementier och krav: ”Detta är sjukt. Ändra rubriken nu!”. Nu var invändningen mot formuleringen inte mer än att det var en tolkningsfråga?

Beklagligt modus operandi på departement

Man bör ta sånt här med ro. Det är stormar i vattenglas. Men det är ledsamt att se en utveckling där de mediala ”bearbetningsmetoder” som kan förekomma inom public affairs-branschen blir modus operandi på ett departement, i själva hjärtat av lagstiftningsprocessen.

Samma pressavdelning ska företräda statsmakten och regeringen i skarpa krislägen och det är ovärdigt och förtroendeskadligt att försöka spinna medier då. Med den utvecklingen får man framgent ta dementier från departementets pressavdelning med viss skepsis.

Vi ser fram emot att bevaka vägen framåt i klimatmålsfrågan, för oss är alla politiska processer intressanta. 

Läs också
  

Nämnda personer

Romina Pourmokhtari

Klimat- och miljöminister (L)
Studier i statsvetenskap (Uppsala uni.)

John Hassler

Professor i ekonomi Stockholms universitet
fil. dr. nationalekonomi (Massachusetts Institute of Technology, 1994)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00