Stockhaus (M) försvarar Ostkustbanemål: Ska inte in och mala i den vanliga byråkratin

Myndigheterna pekar på flera hinder på vägen. Men hos förespråkarna i Moderaterna och påtryckningsbolaget bakom Nya Ostkustbanan är budet klart: Det går att blir klar till 2035, bara projektet görs på ett annat sätt än i dag.

Stockhaus menar att en egen organisation med färdig budget kan leda till att målet nås. <br>
Stockhaus menar att en egen organisation med färdig budget kan leda till att målet nås.
Foto: Axel Adolfsson / Press. Trafikverket
Jacob Hederos

Moderaternas trafikpolitiska talesperson Maria Stockhaus anser inte att partiets vallöfte att få till dubbelspårig järnväg mellan Härnösand och Gävle om 13 år riskerar att leda till en svekdebatt. Detta trots de många luckor som återstår i den normala planeringsprocessen som finns i projektet i dag. 

Snarare tror hon att dagens sätt att projektera kan leda till ett större svek.

Varierande mognadsgrad

Idag återfinns två sträckor av den tilltänkta dubbelspårsutbyggnaden i nationella planen. Dels sträckan Sundsvall- Dingersjö, dels sträckan Gävle-Kringlan.

Experter på Trafikverket tror dock varken att det skulle kunna vara möjligt att sätta spaden i marken i sträckan Gävle-Kringlan tidigare än 2025. Och det är inte heller helt säkert att sträckan är klar till 2035.

Samtidigt pekar experterna vidare på att det saknas fortsatt val av korridorer, steget innan järnvägsplaner, för flera delar av resterande sträckor upp till Sundsvall. De sista kommer först på plats 2024. Järnvägsplanearbetet tar därefter ytterligare tid. För exempelvis för Gävle-Kringlan bedöms det arbetet ta närmre fem år.

Därutöver saknas fortfarande den etappindelning, som ingår som en av de första stegen i den normala planeringsprocessen, på sträckan Sundsvall-Härnösand.

– När man ska lägga en räls och klipper ett band så kan man inte säga att det ska bli klart ”så fort som möjligt”. Men så funkar planering i Sverige i dag. I exempelvis Uppsala-Stockholm och fyrspåret, där har man klippt band valåret 2014, 2018 och även nu, och det är fortfarande inte realiserat. Och höghastighetsbanan ska vi inte ens prata om, säger Maria Stockhaus till Altinget.

I stället bör politiken sätta ner foten och lägga upp en beställning: Det ska vara klart då och här har ni budgeten. Inspiration till hur partiet ser att dubbelspåren ska komma på plats i tid hämtas bland annat från Bottniabanan och Öresundsbron.

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00