Städning bland energimyndigheter välkomnas – efterlyser tydligare ramar

Regeringens ambition att bygga om energimyndigheterna samtidigt som energiområdet ställer om oroar inte generaldirektörer. ”Ju tydligare regeringen kan vara till oss med hur de ser på våra ansvar och uppdrag, desto lättare har vi att komplettera varandra med resurser och kompetens”, säger Robert Andrén på Energimyndigheten.

Ombyggnationen av energimyndigheterna välkomnas av generaldirektörerna, om än med vissa förbehåll. <br>
Ombyggnationen av energimyndigheterna välkomnas av generaldirektörerna, om än med vissa förbehåll.
Foto: Elsäkerhetsverket, Flickr, Energimyndigheten
0:000:00