Riksrevisionen ger sig på nyttokalkylen i infrapolitiken

Bidrar investeringarna i nationella planen för transportinfrastrukturen effektivt till att de transportpolitiska målen uppnås? Det är frågan som Riksrevisionen nu ger sig i kast att granska.

0:000:00