Debatt

Postnord: Sverige har Nordens hårdaste postreglering

REPLIK. Den samhällsomfattande posttjänsten är inte tänkt att fungera som ett indirekt distributionsstöd för tidningar. Om staten vill upphandla ett distributionsstöd för tidningar tror jag att det vore ett tämligen kostnadseffektivt sätt för staten att stärka en fortsatt medial mångfald, skriver Postnords vd Annemarie Gardshol. 

Annemarie Gardshol, vd för Postnord Sverige. 
Annemarie Gardshol, vd för Postnord Sverige. Foto: Stina Stjernkvist/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Annemarie Gardshol
Vd, Postnord Sverige


I en debattartikel menar Jan Fager och Per Hultengård från branschorganisationen TU att Postnord försöker kringgå postlagen genom att införa en ny distributionsmodell med varannandagsutdelning.

Läs också

Nordens hårdaste postreglering

Postnord har av Post- och telestyrelsen fått uppdraget att säkerställa att medborgare och företag i Sverige har tillgång till posttjänster av god kvalitet till rimliga priser, den samhällsomfattande posttjänsten. Trots Sveriges geografi och att det här uppdraget kräver en finmaskig infrastruktur från Ystad till Haparanda har den här servicen hittills finansierats enbart genom portointäkter, utan offentligt stöd.

Det kan samtidigt konstateras att Sverige har Nordens i särklass hårdaste postreglering. I Danmark delas exempelvis den vanliga posten ut en dag i veckan och i Norge införs varannandagsutdelning nu i sommar.

Kräver omställning

I Danmark delas exempelvis den vanliga posten ut en dag i veckan och i Norge införs varannandagsutdelning nu i sommar.

Annemarie Gardshol
Vd, Postnord Sverige

Postdistribution är en verksamhet som är förenad med en hög andel fasta kostnader, precis som tidningsutgivning, vilket gör att fallande volymer – brev eller tidningar – får väldigt stora ekonomiska konsekvenser.

Digitaliseringen påverkar i stort sett alla delar av samhället: tidnings- och postbranscherna är två branscher som har behövt och behöver gå igenom smärtsamma omställningar. Ungefär hälften av all brevkommunikation har övergått till digitala alternativ vilket gör att vi måste vrida och vänta på varenda sten för att spara pengar, på samma sätt som tidningsredaktioner runt om i landet har behövt anpassa sina verksamheter och distributionssätt efter vikande intäkter.

Tidningar är inte prio

Jag har stor förståelse för att en övergång till utdelning av brev varannan dag kommer att ha viss negativ påverkan på tidningarnas möjlighet att komma ut till sina läsare. Jag måste dock göra vad jag kan för att säkerställa att den samhällsomfattande posttjänsten kan fortsätta under hållbara finansiella förutsättningar.

Den samhällsomfattande posttjänsten är trots allt inte tänkt att fungera som ett indirekt distributionsstöd för tidningar. I sammanhanget kan det då vara värt att påpeka att det redan i dag finns specifika lösningar för grupper med särskilda behov. Post- och telestyrelsen har exempelvis upphandlat portofri befordran av blindskriftsförsändelser och en annan tjänst som ger utsträckt service till hushåll bestående av äldre personer och/eller med funktionsnedsättningar.

Stärka medial mångfald

I Norge har staten upphandlat ett distributionsstöd för tidningar genom att den norska posten delar ut tidningarna. Skulle den svenska staten finna intresse i en motsvarande lösning vore vi naturligtvis öppna för sådana diskussioner.

Jag tror att det skulle kunna vara ett tämligen kostnadseffektivt sätt för staten att stärka en fortsatt medial mångfald. Vi i Postnord vill naturligtvis så långt det är möjligt vara med och bidra till ett starkt demokratiskt samhälle. Jag hoppas därför gemensamt med TU kunna se över hur tidningsdistributionen kan fortsätta på ett sätt som fortsätter att stimulera till tidningsläsande och hur en sådan tjänst kan finansieras.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten:

TU: Postnord rundar riksdagen

Vi kräver att staten tills vidare ser till att stoppa planerna på en ny distributionsmodell, som Post- och telestyrelsen gett grönt ljus åt. Det skriver representanter för branschorganisationen TU, som anser att Postnord bör invänta den kommande utredningen.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024