Debatt

TU: Postnord rundar riksdagen

DEBATT. Vi kräver att staten tills vidare ser till att stoppa planerna på en ny distributionsmodell, som Post- och telestyrelsen gett grönt ljus åt. Det skriver representanter för branschorganisationen TU, som anser att Postnord bör invänta den kommande utredningen.

Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Jan Fager
Tf vd, TU (Medier i Sverige)
Per Hultengård
Jurist, TU (Medier i Sverige)


Inom kort ska regeringen lämna direktiv till en ny utredning om Postnord och om den svenska postmarknaden. Huvuddragen i utredningen blir att se över hur postens samhällsuppdrag ska formuleras och finansieras i framtiden och i det ligger också hur ofta posten ska delas ut. Men nu finns risken att den blir överspelad innan den ens börjat sitt arbete. Detta när Postnord rundar riksdagen och lägger krokben för postdistribuerade dagstidningar.

Ingen tvekan

Postutredningen är en viktig utredning och den kommer att behöva arbeta snabbt. Hur ska vi ha det med vårt gamla statliga postaktiebolag framöver? Hur ofta ska posten delas ut nu när brevvolymerna sjunker?

Det får inte råda någon tvekan: Vi ska ha fortsatt postgång över hela vårt land. Det är ett samhällsuppdrag och så måste det fortsätta att vara, markerade näringsminister Ibrahim Baylan (S) i samband med att utredningen aviserades.

Postlagen säger varje arbetsdag

I avvaktan på det ställningstagandet från postutredningen – och på att riksdagen fått säga sitt – måste det tilltänkta distributionsprojektet få anstå, så att man inte går händelserna i förväg.

Jan Fager och Per Hultengård
TU (Medier i Sverige)

I bra många år föreslog vi från tidningsbranschen att man skulle försöka samordna utdelning av brev och tidningar med brevbärare och tidningsbud, av både kostnads- och miljöskäl. Det mötte inget större intresse och brukade mest avvisas med att posten då hade ett krav på hög så kallad ”övernattsbefordran”.

Nu är det kravet borta och med det också intresset för befordran över natt. Sedan år 2018 ändrades postförordningen på så sätt att kvalitetskravet för befordran numera är satt till två dagar i stället för över natt. Det skapar problem för den som vill kunna lita på att postdistribution faktiskt sker på den dag som är avsedd, till exempel postdistribuerade dagstidningar.

Fortfarande har vi dock en postlag som säger att den som har tillstånd att bedriva postverksamhet och utför en så kallad samhällsomfattande posttjänst ”varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan” ska göra ”minst en insamling och en utdelning av postförsändelser”, med vissa särskilda undantag som kan meddelas av Post- och telestyrelsen (PTS).

Fem blev två

Den som läser detta skulle då kunna tro att det betyder just vad där uttryckligen står, det vill säga att post ska samlas in och delas ut varje arbetsdag minst fem dagar i veckan. Det är ju också den ram som riksdagen satt med postlagen.

För att ta sig förbi det hindret utan att blanda in riksdagen måste man alltså få till en tolkning av orden ”fem dagar i veckan” så att de egentligen bara betyder två eller tre dagar i veckan. Och dessutom få den tolkningen godkänd av Post- och telestyrelsen (PTS) som är den statliga myndighet som ska se till att Postnord håller sig inom ramarna för det postala regelverket.

Det skulle kunna tyckas vara ett omöjligt reptrick, men redan i slutet av förra året kom ett dokument från PTS, (vars status är lite oklart – det är inte ett ”beslut” utan en ”bedömning”) av det man kallar ”Postnords förslag till ny utdelningsmodell”, där PTS låter förstå att postlagens krav egentligen bara är en kapacitetsfråga där det räcker med att samla in och dela ut postförsändelser inom den stipulerade befordringstiden, det vill säga två dagar.

Grönt ljus från PTS med andra ord – och därmed kan man runda riksdagen.

Drabbar många

Sålunda aviserar nu Postnord en ny och successivt införd distributionsmodell från och med 2021 där brev och postdistribuerade dagstidningar delas ut varannan dag (måndag-onsdag-fredag den ena veckan och tisdag-torsdag den andra).

Det här drabbar alla som vill skicka postalt från en dag till en annan. För postdistribuerade tidningar innebär det en nådastöt. Den annonsör som publicerar en annons i en fredagstidning kan komma att nå sin kundkrets först på tisdagen i nästa vecka. Och den inte obetydliga krets av läsare som av olika skäl inte kan ta del av tidningen digitalt får vackert vänta.

Gå inte händelser i förväg

Regeringen och riksdagen har nyligen manifesterat sin syn på den tryckta tidningens alltjämt fortsatta betydelse genom att under covid-19-krisen anslå ett ”Tillfälligt distributionsstöd” om 150 miljoner kronor för att säkerställa just distributionen av papperstidningar. En sådan satsning förutsätter naturligtvis att inte infrastrukturen för att dela ut tidningarna samtidigt rycks bort.

Det är därför bra att den framtida postdistributionen ska utredas. Det går också att ha förståelse för uppfattningen att den nuvarande postlagen i vissa avseenden ställer orealistiska krav på Postnord. Detta hänger dock samman med vilken basservice som regering och riksdag anser ska ingå i den samhällsomfattande posttjänsten – och hur den ska finansieras. Vissa delar är inte lönsamma och måste då vägas mot den samhällsnytta de medför och att staten kan behöva ge kostnadstäckning till Postnord (eller annan operatör) för att de ska kunna upprätthållas.

I avvaktan på det ställningstagandet från postutredningen – och på att riksdagen fått säga sitt – måste det tilltänkta distributionsprojektet få anstå, så att man inte går händelserna i förväg. Väl igångsatt kan det vara svårt att dra tillbaka.

Från TU kräver vi därför att staten, som huvudägare till Postnord, tills vidare ser till att stoppa planerna på en ny distributionsmodell.

Nämnda personer

Ibrahim Baylan

Tidigare näringsminister (S)
pol. mag. (Umeå universitet, 1999)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024