Debatt

Ohållbar bangårdskapacitet hotar hållbarhetsmål

Tågen behöver en bangård i Skåne utan kapacitetsbegränsningar. Vi vill att regeringen initierar en fördjupad analys av rangerkapaciteten i Sydsverige. Det skriver Barbara Scheel Agersnap vid Copenhagen Malmö Port, Ted Söderholm vid Green Cargo och Linus Eriksson vid Øresundsbro Konsortiet.

”Det är hög tid att se till att Malmö bangård inte blir en flaskhals för godsflödet och en stoppkloss för visionen om Norden som världens mest hållbara region.”
”Det är hög tid att se till att Malmö bangård inte blir en flaskhals för godsflödet och en stoppkloss för visionen om Norden som världens mest hållbara region.”Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Trettio procent av allt gods till och från Sverige rullar över Öresundsbron. Om åtta år öppnar Fehmarn Bältförbindelsen och godsflödet förväntas att öka med uppemot 300 procent. Åtta år är kort tid när det gäller infrastruktursatsningar, så det är hög tid att se till att Malmö bangård inte blir en flaskhals för godsflödet och en stoppkloss för visionen om Norden som världens mest hållbara region.

Utred rangerkapaciteten

Öresundsbrons landanslutningar behöver kapacitetsförstärkas för att klara en växande järnvägstrafik, enligt en studie som företaget AFRY gjorde på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet i fjol. Danmark har glädjande beslutat att vidta flertalet åtgärder på den danska sidan av sundet. Motsvarande nödvändiga åtgärder i Sverige är identifierade tillsammans med Trafikverket. Vi ser positivt på att Trafikverket i förslaget till nationell plan har lyft in flera kapacitetshöjande åtgärder i anslutning till Öresund. Nästa naturliga steg är att utreda rangerkapaciteten.

Vi kan inte låta den hållbara omställningen stanna vid en ohållbar infrastruktur i Malmö.

Green Cargo, Nordens största aktör för järnvägsgodstransporter, har länge konstaterat att Malmö godsbangård inte längre räcker till. Den är inte anpassad för att kunna ta emot och rangera långa godståg från Europa, något CEF-förordningen kräver från 2030. I Green Cargos nya rapport ”Bygg Framtiden” framhålls vikten av att kunna framföra längre tåg mellan Hamburg och Malmö för att hantera den ökande mängden gods på ett transporteffektivt sätt.

Järnvägen spelar en central roll

När Sveriges regering snart beslutar om en ny nationell infrastrukturplan behöver man se järnvägsinvesteringarna som en del i hela stråk. En kapacitetsstark godsbangård i Skåne har stor betydelse för både den internationella och nationella godstrafiken. Det är ”landningsbanan” för inkommande och utgående gods för hela Norden.

Copenhagen Malmö Port är av EU utsedd till en så kallad ”corehamn” som med sitt strategiska läge spelar en särskilt viktig roll för utvecklingen av det europeiska transportnätverket TEN-T, där man förespråkar vikten av att minimera flaskhalsar så att transportsystemen hänger bättre samman. Copenhagen Malmö Port har en omfattande infrastruktur med järnvägsspår i Malmö, där en mycket stor del av godsomsättningen lastas om mellan järnväg, fartyg och lastbil och transporteras till andra destinationer i Sverige, Norge och vidare till kontinenten. Detta förutsätter en modern och effektiv infrastruktur i, till och från hamnen. Här spelar järnvägen en central roll.

”Tiden är knapp”

Nuvarande godsbangård är trång, spåren för korta och spårkapaciteten mellan bangården och hamnen i Malmö är bristande. Det innebär väntetider på spåren och tid kostar pengar. Tågsätten dras ut till hamnen med diesellok eftersom spåren från rangergården inte är elektrifierade. Så kan vi inte ha det.

Genomför föreslagna åtgärder kring Öresund och Malmö. Men ta också nästa steg och utred rangerkapaciteten i Malmö, samt kopplingarna till såväl Öresundsbron som hamnen i Malmö. Det är dags nu och tiden är knapp.

Vi kan inte låta den hållbara omställningen stanna vid en ohållbar infrastruktur i Malmö.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00