Debatt

M: Nu tar regeringen första steget mot sänkt flygskatt

Äntligen har Sverige en regering som går från flygskam till flygutveckling. Det skriver Maria Stockhaus (M), gruppledare i trafikutskottet, och Oskar Svärd (M), ansvarig flygfrågor trafikutskottet.

Svenskt flyg behöver stärkas och regeringen visar vägen, skriver debattörerna.
Svenskt flyg behöver stärkas och regeringen visar vägen, skriver debattörerna.Foto: Riksdagen
Maria Stockhaus
Oskar Svärd
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Inför höstens budgetproposition har regeringen remitterat ett välkommet förslag: En halvering av flygskatten. Det är ytterligare ett förslag från regeringen som stärker flyget i Sverige.

Altingets gratis nyhetsbrev

Utveckling i stället för avveckling

Sedan den moderatledda regeringen tillträdde i oktober 2022 har vi målmedvetet arbetat med att stärka och förbättra förutsättningarna för svenskt flyg. Efter att Socialdemokraterna låtit Miljöpartiet formulera politiken på området under åtta år och styrt svenskt flyg mot avveckling är det en både nödvändig och en viktig uppgift att lägga om kursen.

Sverige har nu en regering som går från flygskam till flygutveckling. Mot detta står en splittrad opposition där Miljöpartiet har drivit frågor som att flytta flyget från luften till marken, lägga ned flygplatser och begränsa tjänsteresor för offentligt anställda.

Det är ingen tillfällighet att nuvarande flygskatt infördes våren 2018 av den socialdemokratiska regeringen, när flygpolitiken dikterades av Miljöpartiet. Vi var emot den då och med remitteringen tas första steget för att ha möjlighet att avskaffa skatten. Många remissinstanser var kritiska till och konstaterade att den skulle ha väldigt liten effekt på miljön. Dåvarande regeringen införde ändå skatten, bland annat eftersom den ansågs ha ”ett signalvärde”.

Fördubblat stöd till kommunala flygplatser

Inför höstens budgetproposition har regeringen remitterat ett förslag om att sänka flygskatten från den 1 januari 2025. Flyget är ett viktigt transportslag och flyget har en plats i det svenska transportsystemet, inte minst för jobb och tillväxt. Sedan maktskiftet hösten 2022 har vi genomfört flera åtgärder för att stärka svenskt flyg och för att bidra till branschens återhämtning efter pandemin. I vårändringsbudgeten får flyget en dryg miljard för att täcka det ackumulerade underskottet efter pandemin för säkerhetskontroller av passagerare och bagage på landets flygplatser.

Vi ser inte att omställning ska vara detsamma om avveckling.

Regeringen har också fördubblat stödet till de kommunala flygplatserna för att säkerställa tillgänglighet i hela landet. Nyligen gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ge kommuner och regioner möjlighet att upphandla flygtrafik som av något skäl bedöms vara viktigt för den enskilda orten eller regionen. I dag är det endast staten som har den möjligheten. Regeringen vill också stärka Arlandas konkurrenskraft, med målet att bli Nordens ledande flygplats. För detta arbete har Peter Norman utsetts som samordnare.

Mer elflyg i framtiden

Satsningarna på flyget innebär inte på något sätt att vi struntar i miljön – tvärtom. Genom EU-samarbetet står Sverige bakom Fit for 55-paketet. En del av paketet är ReFuelEU Aviation – förordningen vars syfte är att stegvis blanda in hållbara drivmedel som jordbruks- och skogsrester, bioavfall samt vätgasbaserade drivmedel i jetbränslet, från två procent inblandning år 2025 till 70 procent år 2050. I framtiden kommer elflyg utgöra en växande andel av vårt inrikesflyg.

Redan nu pågår arbete på flera håll i Sverige med att förbereda för elflyg och nya möjligheter och resvägar kommer öppnas. Vi ser inte att omställning ska vara detsamma om avveckling. Svenskt flyg behöver stärkas och regeringen visar vägen. Där är sänkt flygskatt en viktig del.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00