Inriktningsunderlaget: Gediget – men defensivt

Ett omtag för upprustningen av signalsystemet lyfts fram som särskilt centralt när Trafikverket pekar ut vilka satsningar som bör prioriteras i kommande nationell plan. Välkommet, enligt flera intressenter, som samtidigt efterfrågas mer tankar kring alternativ finansiering.

Svenskt Näringslivs expert välkomnar underhållsprioriteringen, men saknar öppningar för alternativa vägar att bygga nytt. <br>
Svenskt Näringslivs expert välkomnar underhållsprioriteringen, men saknar öppningar för alternativa vägar att bygga nytt.
Foto: Samuel Steén/TT, Samuel Tell
Jacob Hederos

Inför den förra nationella planen framförde Trafikverket en relativt tydlig uppmaning till politiken: Skaka loss pengar till upprustningen av tågens signalsystem.

Men myndigheten fick inte något särskilt stort gehör, utan fick nöja sig med mindre än hälften av vad de begärt.

”Man får rätta mun efter matsäck”, var tidigare infrastrukturministerns besked.

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00