Kraftigt minskad budget för införandet av nya signalsystemet

Nya signalsystemet är ”den enskilt största och viktigaste satsningen” på järnvägssidan enligt Trafikverket. Men regeringen väljer att mer än halvera budgeten jämfört med vad myndigheten har begärt.

Ytterligare försening, eller snabbare bud efter att varje krona har vänts på? <br>
Ytterligare försening, eller snabbare bud efter att varje krona har vänts på?
Foto: MTRX
0:000:00