Kraftigt minskad budget för införandet av nya signalsystemet

Nya signalsystemet är ”den enskilt största och viktigaste satsningen” på järnvägssidan enligt Trafikverket. Men regeringen väljer att mer än halvera budgeten jämfört med vad myndigheten har begärt.

Ytterligare försening, eller snabbare bud efter att varje krona har vänts på? <br>
Ytterligare försening, eller snabbare bud efter att varje krona har vänts på?
Foto: MTRX
Jacob Hederos

För den som är ute och reser är utropet om att signalfel orsakar stopp i tågtrafiken inte en ovanlig erfarenhet. Och för dem som är i branschen är det inte ovanligt att höra om hur svårt det har varit att få det nya signalsystemet på plats.

Tongångarna kring införandet av ERTMS som en ersättning till nuvarande ATC-signalsystem har emellanåt inte varit nådiga. Och även om det nu finns en ny plan för hur införandet ska gå smidigare, så var budskapet från infrastrukturministern fortsatt hårt.