Carlson (KD) avfärdar breda politiska samtal om infrastrukturen

Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) efterfrågade ett mer trafikslagsövergripande perspektiv i infrastrukturarbetet under den stora branschkonferensen Transportforum. Men han avfärdar inviterna till att även politiskt samlas bredare i frågan.

Infrastrukturministern efterfrågade ett mer trafikslagsövergripande perspektiv i infratrukturarbetet. <br>
Infrastrukturministern efterfrågade ett mer trafikslagsövergripande perspektiv i infratrukturarbetet.
Foto: Fotograf Satu/VTI
0:000:00