16 april 202411:45 - 12:45
Föreläsning: Tillbakablick och nulägesbild inför valet till Europaparlamentet

FÖRELÄSNING. Valet till Europaparlamentet hålls i en orolig kontext och efter en mandatperiod som har präglats av ett flertal stora utmaningar. De senaste årets kriser har lett till ett mer skyndsamt beslutsfattande, vilket i olika avseenden påverkar Europaparlamentet.

Europaparlamentet och Svenska institutet för europapolitiska studier, SiepsKulturhuset , Stockholm

Detta är en del av en veckovis föreläsningsserie inför EU-valet. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00