23 mars 202313:00 - 16:30
Konferens: Pax Nordica 2023 – Sammanhållning på Arktiska flanken – Nato, EU och Sverige

KONFERENS. Allmänna försvarsföreningen anordnar en temadag på ämnet sammanhållning på Arktiska flanken. Nato, EU och Sverige.

Allmänna försvarsföreningen (AFF)Umeå eller digitalt via webben

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Vilka lärdomar kan vi dra av coronapandemin och energikrisen?
  • Vilka förutsättningar finns för samsyn mellan länder om gemensam säkerhet i vår del av världen?
  • Har Rysslands agerande redan skapat en ny säkerhetsordning i Europa och vilken roll spelar Nato i en sådan?

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00