31 maj 2024
Utredning: Säker och tillgänglig digital identitet, Dir. 2022:142

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredaren ska bland annat

  • lämna förslag på hur en kostnadseffektiv statlig e-legitimation på högsta tillitsnivå kan utformas och tillhandahållas av en statlig myndighet,
  • analysera och föreslå förändringar som följer av den reviderade eIDASförordningen, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget att föreslå hur staten kan utfärda en e-legitimation på högsta tillitsnivå ska delredovisas senast den 16 oktober 2023.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2024.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00