31 mars 2023
Remiss: EU Kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP)

Sista datum att svara på remissen.

Remissvaren ska ha kommit in senast den 31 mars 2023


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00