Stark kritik mot att cancerframkallande ämne får grönt ljus

REACH. Sexvärt krom som förbjöds 2017 fick i fredags klartecken från medlemsländerna att fortsatt användas i stor industriell skala under som mest sju år till. Från miljöorganisationer beklagas beslutet, och även svenska regeringen är kritisk.

Behövs kromade detaljer? <br>
Behövs kromade detaljer?
Foto: Sean MacEntee / Flickr
Jacob Hederos

– Regeringarna har nu banat väg för det största "godkännandet" någonsin i EU:s historia för användning av en förbjuden kemikalie. De är okej med 100 000 europeiska arbetstagare utsätts för en ökänd cancerframkallande substans, trots att cancer är den främsta arbetsplatsrelaterade dödsorsaken, säger Jack Hunter vid miljöorganisationssamarbetet EEB till Altinget.

Det var medlemsländernas representanter som under torsdagen och fredagen samlades i den så kallade REACH-kommittén för att bland annat besluta om framtiden för kromtrioxid på den europeiska marknaden. Delar av substansen, som används för att industriellt ytbehandla allt från flygplansmotordelar till parfymförpackningar, förbjuds egentligen 2017 på den europeiska marknaden.

Uppmärksammat i film

Detta eftersom sexvärt krom konstaterats cancerframkallande. Ämnet har tidigare bland annat uppmärksammats i filmen om rättsfallen som drevs av advokaten Erin Brockovich i Kalifornien på 90-talet.

Men tillverkarna av föreningen gick samman med kunderna och ansökte om ett brett tillstånd för att fortsätta användningen. Deras ansökan fick sedan grönt ljus från Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA och kommissionens experter, och i fredags godkändes ansökan också av medlemsländerna.

Jobbar för blockerande minoritet

Det här sticker ju ut genom att den omfattar så många aktörer och arbetsplatser

Anne-Marie Vass
Kemikalieinspektionen

Men det fanns opposition på mötet. Sverige röstade bland annat emot, tillsammans med flera andra länder. De var dock inte tillräckligt många för att bilda den blockerande minoritet som krävs för att ärendet ska åka vidare till beslut i ministerrådet.

– För vissa industriella aktörer förstår vi att det kan behövas att man fortsatt använder ämnet under skyddade förhållanden för dess tekniska egenskaper. Där är vårt dilemma. Vi vet att många företag behöver det här för att göra säkra produkter, säger Anne-Marie Vass vid Kemikalieinspektionen, som representerade Sverige vid mötet, till Altinget. Hon fortsätter.

– Men när det kommer till att använda det av estetiska skäl är vi mer skeptiska. Att ha snygga ytor på förpackningar som parfymflaskskorkar eller dörrhandtag och sånt, där anser vi att det definitivt finns alternativ som är mindre farliga att använda.

Inget gehör

Den svenska invändningen fick inte något gehör. Nu föreslås att nästan alla nuvarande användningsområden ska få fortsatt tillstånd. Men kommittén skickade med en uppmaning inför framtida ansökningar. Det kommer inte att vara lika lätt att få fortsatt godkännande om fyra år, när de första tillstånden löper ut.

– Vi börjar redan se att de ansökande företagen att går ihop i mindre kluster, så att det är mer branschspecifika godkännanden som ska behandlas. På det sättet behåller varutillverkarna kontrollen över sina processer, säger Anne-Marie Vass.

11 000 ton beräknas släppas ut varje år

EEB uppskattar att runt 11 000 ton sexvärdigt krom nu kommer att användas framöver på minst 4 000 fabriker runt om i unionen. Nära 120 000 fabriksarbetare skulle därmed kunna utsättas för det cancerframkallande ämnet.

– Det här sticker ju ut genom att den omfattar så många aktörer och arbetsplatser, säger Anne-Marie Vass vid Kemikalieinspektionen.

Miljöorganisationen pekar på att detta är det senaste i en lång rad av tveksamma godkännanden från kommittén. Alla de 172 ansökningar om dispens som lagts fram har tidigare godkänts. De är också mycket kritiska till att alternativet att använda de mindre skadliga alternativ inte beaktades tillräckligt i beslutet.

– Det går emot lagen och ger upphov till en rättslig utmaning. Detta är bara det senaste i en lång historia av fall som gynnar företag. Detta måste sluta. Att böja reglerna för att sätta affärsintressen framför människors hälso- och miljöhänsyn ger inte en bra bild av EU, speciellt när valen till Europaparlamentet närmar sig, säger Jack Hunter vid EEB till Altinget.

Det formella beslutet tas nu av kommissionen, inom några veckor.

Dokumentation

Mindre användning i Sverige

Sexvärt krom beräknas ha en mindre användning i Sverige, främst vid mekaniska verkstäder och bildelsleverantörer.

  • Läs 28 miljöorganisationers protest inför beslutet
  • Läs agendan inför mötet
  • Uppdatering: Enligt omröstningsprotokollet röstade 4 länder, som tillsammans motsvarar 25 procent av EU:s befolkning, emot förslaget. För att bilda en blockerande minoritet krävs minst 35 procent.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00