Saktfärdigt kemikaliearbete i EU enligt regeringen

KEMIKALIER. Arbetet inom EU-kommissionen på kemikalieområdet går för långsamt, anser regeringen.

Det är få initiativ som tas på kemikalieområdet av EU-kommissionen. Det konstaterar regeringen i sin skrivelse Giftfri vardag som har lämnats över till riksdagen. Regeringens uppfattning om trögheten i EU-kommissionens delas av många andra medlemsländer, intygar regeringen.

Däremot går det framåt på det nationella planet, av regeringens redogörelse att döma. Hittills har regeringen beslutat om: "förbud mot användning av kemiska växtskyddsmedel för behandling av frukt och matpotatis efter skörd, för att bekämpa skadliga rundmaskar (nematoder) i jord och för att bekämpa växtlighet i vatten". Dessutom har regeringen anmält att man vill förbjuda bisfenol A vid renovering av tappvattenrör.

Kemikalieinspektionen har tagit fram ytterligare förslag om förbud, bland annat mikrokorn av plast i kosmetika. Förslagen är under beredning i Regeringskansliet.

Login