Ny skatt på datorer nästa år

HEMMILJÖ. I budgetpropositionen kommer ett förslag om skatt på kemikalier i hushållsapparater, hemelektronik och PVC-golv som ska ge statskassan över 2 miljarder kronor per år. Men först gäller det att hitta ett sätt att räkna ut skatten.

För ett år sedan föreslog en utredning en kemikalieskatt på upp till 320 kronor på apparater i hemmet, som kylskåp, mikro, diskmaskin, datorer, telefoner och TV-apparater.

Nu har regeringen bestämt sig för att gå vidare med förslaget och lägga fram det i budgetpropositionen i höst. Enligt planerna ska den nya kemikalieskatten införas den 1 juli nästa år.

Men utredningens metod för att räkna ut skatten för vitvaror och hemelektronik är alldeles för komplicerad, tycker regeringen och skickar därför ut en promemoria på remiss med ett annat förslag.

Kemin avgör

Utredningen föreslog en skatt på 8 kronor kilot för vitvaror och 120 kronor kilot för andra apparater. Apparater som inte innehåller additiva föreningar av brom, klor eller fosfor skulle få avdrag med halva skatten. Om de inte heller innehåller reaktivt tillsatta brom- eller klorföreningar dras 75 procent av skatten av.

Så långt är regeringen inne på samma linje.

Men utredningen tänkte sig också en särskild mätmetod för att avgöra om ett ämne i en vara är additivt eller reaktivt tillsatt. Tullen och Skatteverket skulle bli tvungna att göra laboratorieanalyser för att kunna avgöra hur olika ämnen är tillsatta, och vilken skatt det därmed ska vara. Det skulle inte heller gå att kontrollera i efterhand att skatten har blivit rätt, för då är varan redan såld. Tillverkare, importörer och handlare skulle aldrig kunna vara riktigt säkra på hur stor skatten ska vara.

En lista förenklar

I promemorian föreslår regeringen i stället att lagtexten ska kompletteras med en lista över hur de vanligaste förekommande brom-, klor- och fosforföreningarna brukar tillsättas. Den lista som har tagits fram bygger på hur läget är nu, våren 2016, men kommer att uppdateras.

Utredningens förslag om kemikalieskatt på golv, väggar och tak av PVC var inte så komplicerat. Skatten ska enligt förslaget vara 10 kronor per kilo. Varor som inte innehåller de farligaste ftalaterna får avdrag med halva skatten. De som inte heller innehåller ftalater som är förbjudna i leksaker får avdrag med 75 procent på skatten.

Enligt utredningens beräkningar kommer skatten på apparater att inbringa 2,4 miljarder kronor per år för staten. Skatten på PVC-golv och liknande kan ge 38 miljoner kronor.

Syftet med kemikalieskatten är att minska riskerna för skador på människor och miljö.

Forrige artikel Avhoppad landshövding utreder ekologisk kompensation Næste artikel Regnér petar myndighetschef
Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

BESLUT. Regeringen har efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Samtidigt uppmanar statsministern svenskar att tänka över resor och uppmanar till folkvett.