Rekordmånga tyckte till om sommartiden

KORTNYTT. Över 4,6 miljoner svar kom in när EU-kommissionen bad om synpunkter på sommartidens vara eller icke vara.

Amanda Bergland

Mellan den 4 juli och den 16 augusti har EU-kommissionen via en enkät undersökt medborgares inställning till sommartiden. Intresset att svara har varit rekordstort och vid slutdatumet hade det kommit in fler än 4,6 miljoner svar från EU-medborgare, organisationer och myndigheter.

Konsultationen är en del av den utredning av sommartiden som EU-kommissionen gör på begäran av Europaparlamentet. 

Kommissionen undersöker nu inkomna svar och ska inom kommande veckor presentera en rapport över resultaten.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00