Parlamentet kräver mer klimat i EU:s forskningsprogram

HORIZON. EU:s största forskningsprogram har inte klarat målsättningarna på klimatområdet. Nu kräver EU-parlamentet åtgärder för att misslyckandet inte ska upprepas.

EU-kommissionen vill återigen upprepa målsättningen att 35 procent av EU:s stora forskningsprogram Horizon ska gå till klimatrelaterad forskning under den kommande långtidsbudgeten som sträcker sig 2021-2027. Efter att troligtvis ha misslyckats med uppdraget under nuvarande period, så väljer EU-kommissionen nu fram målsättningen med hängslen och livremmar, och gör inte löftet bindande.

Det uppskattar inte parlamentet, som under onsdagen tog sin position till förslaget.

– Vi har nu flyttat in löftet så att det blir bindande. Sedan har vi fått in andra skrivningar som kommer att säkerställa att kommissionen faktiskt ska leverera, vilket man misslyckats med att göra under nuvarande mandatperioden, säger Jakop Dalunde (MP), som företrätt den gröna gruppen i förhandlingarna, till Altinget.

Miljarderna hamnade inte rätt

35 procent av EU:s forskningsprogram Horizon mellan åren 2014 och 2020 skulle nämligen också gå till klimatrelaterade åtgärder. Men när programmet utvärderades 2016 så låg summan på endast 24 procent totalt, och trots flera nya riktlinjer så ser unionen fortsatt ut att att missa målsättningen. I årets budget anges att det sammantaget beräknas ha gått 19,4 miljarder euro till klimatforskning, motsvarande 25 procent av hela budgeten.

Nu är det dags för slutförhandlingar i rådet innan ett beslut om den styrande förordningen kan komma på plats. I rådets slutsatser återkommer inte lika starka formuleringar kring målsättningar för klimatforskning.

– Eftersom vi har kunnat bygga så breda allianser som möjligt bakom de här förändringarna i parlamentet så gör det att vi kan vara tuffare i förhandlingarna med rådet. Det gör förutsättningarna goda för att kunna få igenom detta, säger Jakop Dalunde.

Läs granskningen från revisionsrätten här

Forrige artikel EU vill pressa tillbaka vaccinationsmotståndet EU vill pressa tillbaka vaccinationsmotståndet Næste artikel MP satsar på minister och meteorolog i EU-valet  MP satsar på minister och meteorolog i EU-valet