Minimilönerna fortsätter att gäcka EU-samarbetet

Mandatperiodens mest omstridda fråga på arbetsmarknadsområdet har varit EU:s minimilönedirektiv, menar Isabelle Ljungberg, kommunikationschef på LO. ”Det är jätteviktigt att förklara den svenska modellen och verkligen värna den. För den är alldeles unik och speciell. Och det har varit svårt för många att förstå”, säger hon till Altinget.

Än är inte striden om minimilönerna över. Nästa mandatperiod väntas Danmarks ogiltighetstalan mot direktivet tas upp i EU-domstolen. 
Än är inte striden om minimilönerna över. Nästa mandatperiod väntas Danmarks ogiltighetstalan mot direktivet tas upp i EU-domstolen. Foto: Wiktor Nummelin/TT
0:000:00