Debatt

L-kandidat: "Därför kandiderar jag till Europaparlamentet"

DEBATT. För att möta utmaningarna och hoten vi står inför behövs ett tätare EU-samarbete där vi ser bortom kortsiktiga vinster och talar med en enad röst, skriver Anders Rehnberg, Luf:s kandidat till Europaparlamentsvalet.

Anders Rehnberg, Luf:s kandidat till Europaparlamentsvalet 
Anders Rehnberg, Luf:s kandidat till Europaparlamentsvalet 
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Anders Rehnberg 
Luf:s kandidat till Europaparlamentsvalet 


Europa befinner sig i en skakig tid, alltfler européer ifrågasätter samhällsutvecklingen och många av de partier som har styrt Europa de senaste decennierna har försvagats. Människor kräver förändring, men det råder delade åsikter om hur den förändringen ska se ut. Stödet för såväl nationalister som liberaler ökar, och även om stödet för EU är starkare än någonsin blir antalet EU-fientliga partier i maktställning blir fler.

Stärka den folkvalda delen

Dagens utmaningar är ofta för stora för enskilda länder att lösa själva. EU är därför vårt enskilt viktigaste verktyg för att förbättra människors liv, och därför behöver vi utveckla det europeiska samarbetet och föra en mer offensiv politik på europeisk nivå. Jag vill se ett tätare EU än idag, där vi samarbetar mer och där enskilda regeringars möjligheter att blockera beslut blir mindre. Jag vill att Europaparlamentet får mer makt för att stärka den folkvalda delen av EU-samarbetet. 

Det finns mycket att göra men tre områden som jag själv vill fokusera på särskilt är: 

1. Handel 

Vi behöver fler Europaparlamentariker som säger nej till detaljregleringar och hindrar onödig byråkrati, jag vill vara en sådan. 

Om vi ska hänga med i utvecklingen behöver vi göra mer för att förenkla handel och minska onödiga regler för företag. Det handlar bland annat om att utveckla EU:s digitala inre marknad så att det är enklare att handla digitalt och sälja över internet, men också att fortsätta avregleringen av tjänstesektorn och minska regelbördan för företag. EU ger oss en oerhörd möjlighet att utvecklas, men det finns också risker att protektionister och andra använder EU för att reglera innehållet på Netflix eller detaljstyra människors liv. Vi behöver fler Europaparlamentariker som säger nej till detaljregleringar och hindrar onödig byråkrati, jag vill vara en sådan. 

2. Miljö 

Giftutsläpp i Slovakien påverkar Sverige, kolkraftverk i Polen är dåliga för Tyskland och plast som dumpas i Östersjön skadar Belgien. Miljöproblemen är gemensamma och det måste lösningarna också vara. Jag vill se en europeisk koldioxidskatt, att vi förbättrar EU:s system med utsläppsrätter, mer klimatbistånd och att vi färdigställer arbetet med vår gemensamma Energiunion. Men det handlar också om sådant som ett förenkla tågresandet och se till att cyklar kan tas med på resan. 

3. Mänskliga rättigheter 

Det är fullständigt oacceptabelt att regeringarna i länder som Polen och Ungern inskränker mediafrihet, domstolsväsendet och minoriteters rättigheter. EU måste nu ta i med hårdhandskarna. Det kan handla om att dra in ekonomiskt stöd, ta bort rösträtten i ministerrådet och ytterst poängtera att det står dessa länder fritt att lämna unionen om de inte står bakom de värderingar samarbetet bygger på. Jag vill också se att EU får en mer gemensam utrikespolitik så att vi kan tala med en röst när Saudiarabien, Venezuela eller andra länder fängslar oliktänkande. 

Bortom kortsiktiga vinster

Europeiskt samarbete är nödvändigt för att hantera hoten vi står inför och utveckla Europa. Detta förutsätter ett ledarskap som ser bortom kortsiktiga vinster för enskilda länder och istället jobbar för unionens gemensamma intressen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00