Energiministrar vacklar när EU håller på missa sina mål

KLIMAT. EU är på väg att missa de gemensamma energimålen för unionen 2030. Energiministrarna utlovar skärpning, men är inte överens om vägen framåt. För svensk del vill energiminister Anders Ygeman (S) inte se mer av Bryssel.

Dagen efter FN:s klimatmöte i New York, där flera av unionens statschefer framträtt för att lyfta fram sina insatser, var det tillbaka till verkstadsgolvet som gällde i Bryssel för EU:s energiministrar. För även om vissa av medlemsländerna har åtgärder och planer på plats för den fortsätta energiomställningen, saknas det fortsatt en hel del innan unionen som helhet är i fas.

Utifrån de rådande buden från EU:s medlemsländer hänger nämligen både energieffektiviseringsmålen och förnybartmålen till år 2030 löst. 32,5-procentsmålet för minskad energiförbrukning ser ut att landa på mellan 26,3 och 30,2 i de utkast till nationella energi- och klimatplaner som lämnats in. 32-procentsmålet för förnybart i energimixen ser ut hamna mellan 30,4 och 31,9.

Och även om 40-procentsmålet för växthusgasutsläppen ser ut att kunna nås enligt rådande kalkyl, dras utsläppen utanför utsläppshandeln bara ner med 28 procent – inte 30 som länderna åtagit sig.

Vilka hemläxor görs?

Den 31 december är det deadline. Då ska alla medlemsländer ha levererat de slutliga nationella energi- och klimatplaner med bud på hur långt de är villiga att gå på egen hand. Skärpning och höjda ambitioner utlovades också från flera av energiministrarna under tisdagens möte.

Men vad ska då göras för att råda bot på situationen, om de nya insatserna ändå inte räcker?
Från Danmarks perspektiv är det viktigaste att varje land först gör sin hemläxa.
– Det är vår plan att höja ansträngningarna redan innan årsskiftet, sa Per Fabricius Andersen, en av Danmarks EU-ambassadörer.

Men de öppnar också för att EU kan behöva ta nya gemensamma kliv framåt.
– Kommissionen bör vara förberedda på att ta fram nya styrmedel, fortsatte Andersen.

Mer Bryssel – eller fortsatt nationellt ansvar?

Just frågan om det behövs mer styrmedel på EU-nivå inom energipolitiken splittrar medlemsländerna. För svensk del vill man slippa ytterligare inblandning från Bryssel.
– Det är framför allt de länderna som inte klarar av att nå målen som ska göra mer, säger energiminister Anders Ygeman (S).

Men skulle det ändå behövas mer EU, bör Sverige lämnas utanför.
– EU-åtgärderna bör i så fall riktas mot de medlemsländer som inte lever upp till lägstanivån.

Spaniens José Domínguez Abascal var dock av en annan åsikt, och lyfte krav på att EU-kommissionen ska ta fram nya styrmedel ”för att se till att vi når målen”. Spaniens resonemang återkom också från flera andra länder, bland annat Tyskland.

Mer pengar kan också lösa upp knutarna

Det behöver dock inte vara ny lagstiftning som får länderna i fas. Flera av ministrarna efterfrågade istället mer pengar, genom att den långsiktiga EU-budgeten för åren 2020-2027 som just nu förhandlas ska vika större andel av stödmedlen till energiomställning.

– Det finns stor potential i det, sa Ungerns energiminister Péter Kaderják.

Nationell hemläxa de närmsta månaderna

Men i slutändan ligger det stora ansvaret på de enskilda medlemsländerna i den nya utformningen av regelverken på energisidan.

Läs mer: Sju nyheter ur förnybartpaketet

Läs mer: Tunga energiförslag i hamn på EU-nivå

Avgående energiunionskommissionären Maroš Šefčovič tyckte sig se vissa framsteg bland länderna, även om han sa att det kommer att krävas mer arbete med flera av dem.
– Vissa av ministrarna har varit tydliga och sagt att de ska höja ansträngningarna. Andra har varit mer diplomatiska, så det kräver att vi får dekryptera deras budskap inför den fortsatta dialogen med dem.

Finland, Irland, Ungern, Malta, Cypern, Rumänien och Storbritannien har alla pekats ut som att ha för låga ambitioner både inom energieffektivisering och förnybart.

Men även Sverige uppmanas dra ytterligare strån till stacken – framför allt på energieffektiviseringssidan. Men från regeringens sida finns det inte några sådana planer innan deadline, säger Anders Ygeman till Altinget.

– Kommissionen kanske har en annan bild av hur vår kurva ser ut än vad vi har. Men vi har ett väldigt ambitiöst mål, och jag tror att vi kommer att nå både vårt mål och bidra med vår del till det europeiska målet med befintliga åtgärder. Skulle dock inte våra prognoser hålla, så får vi såklart kolla på att fram nya styrmedel.

Ygeman: Nej tack till mer EU-förslag

Det bubblar dock kring flera åtgärder på unionsövergripande nivå för att råda bot på situationen. Energieffektivisering av byggnader är ett ämne där kommissionen skissar på ytterligare gemensamma styrmedel. Byggnader står nämligen för 40 procent av energikonsumtionen och 36 procent av utsläppen, och har flera gånger pekats ut som att ha en stor besparingspotential.

Läs mer: Här är kommissionens inofficiella Att göra-lista 

– Vi behöver bland annat åtgärder på EU-nivå för att frigöra mer offentliga och privata medel till att ställa om den sektorn, sa Maroš Šefčovič vid mötet.

Men Anders Ygeman tackade vänligen men bestämt nej tack.
– Jag tror att det är ett exempel där förutsättningarna är så olika, så att det för många länder inte skulle vara en fördel. Sverige är ett av de länderna.

Maroš Šefčovič talade också sig varm för en annan av de föreslagna vägarna som skissas på för att stimulera konsumtionen av mer energisnåla och -smarta varor – nämligen koldioxidtullar. Anders Ygeman delar dock inte hans entusiasm.

– Vår grundhållning är att vi ska bejaka frihandeln. Vi har ju diskussion på ett antal områden där Sverige tar en mer positiv och frihandelsvänlig position än vad flera andra EU-länder gör. Flera stora EU-länder snackar om att skydda europeiska ”champions”, men vad det där mynnar ut i återstår att se, säger Anders Ygeman till Altinget.

Forrige artikel Här är de nya EU-kommissionärerna Här är de nya EU-kommissionärerna
Energiministrar vacklar när EU håller på missa sina mål

Energiministrar vacklar när EU håller på missa sina mål

KLIMAT. EU är på väg att missa de gemensamma energimålen för unionen 2030. Energiministrarna utlovar skärpning, men är inte överens om vägen framåt. För svensk del vill energiminister Anders Ygeman (S) inte se mer av Bryssel.