Energiministrar vacklar när EU håller på missa sina mål

KLIMAT. EU är på väg att missa de gemensamma energimålen för unionen 2030. Energiministrarna utlovar skärpning, men är inte överens om vägen framåt. För svensk del vill energiminister Anders Ygeman (S) inte se mer av Bryssel.

Dagen efter FN:s klimatmöte i New York, där flera av unionens statschefer framträtt för att lyfta fram sina insatser, var det tillbaka till verkstadsgolvet som gällde i Bryssel för EU:s energiministrar. För även om vissa av medlemsländerna har åtgärder och planer på plats för den fortsätta energiomställningen, saknas det fortsatt en hel del innan unionen som helhet är i fas.

Utifrån de rådande buden från EU:s medlemsländer hänger nämligen både energieffektiviseringsmålen och förnybartmålen till år 2030 löst. 32,5-procentsmålet för minskad energiförbrukning ser ut att landa på mellan 26,3 och 30,2 i de utkast till nationella energi- och klimatplaner som lämnats in. 32-procentsmålet för förnybart i energimixen ser ut hamna mellan 30,4 och 31,9.

Och även om 40-procentsmålet för växthusgasutsläppen ser ut att kunna nås enligt rådande kalkyl, dras utsläppen utanför utsläppshandeln bara ner med 28 procent – inte 30 som länderna åtagit sig.

Login