Camerons avsked: Lär av britternas nej

TOPPMÖTE. David Camerons sista måltid i Bryssel som brittisk premiärminister var präglad av allvar och bekymmer över det förestående brittiska utträdet från unionen. Men premiärministern ligger som han har bäddat, enligt EU-kommissionens ordförande.

BRYSSEL. "Storbritannien lämnar EU, men vi vänder inte ryggen åt Europa".

Så löd avskedsorden från den brittiska premiärministern David Cameron på tisdagskvällen under av vad som allt att döma var hans sista EU-toppmöte.

I en allvarstyngd atmosfär förklarade han för sina 27 EU-kollegor varför britterna sagt nej till EU.

Login