Återhämtningspaketet: Medlemsländer frågande inför Bryssels gröna motkrav

CORONA. EU-kommissionens budskap är att den gemensamma återhämtningen ska gå i linje med EU:s ”Gröna giv”. Men flera medlemsländerna ifrågasätter hur skarpa kraven egentligen är.

Samtidigt som statsstöd för tillfället pumpas ut från olika EU-regeringar under relativt fria tyglar från Bryssel, föreslår EU-kommissionen att det gemensamma räddningspaketet bara ska betalas ut med hänsyn tagen till att insatserna inte leder ”till någon skada” i arbetet med att nå bland annat EU:s klimatmål.

Det politiska budskapet är tydligt: Återhämtningen bör gå i linje med den gröna given.

I exempelvis det största föreslagna stödet – på 560 miljarder euro – föreslår EU-kommissionen att bland annat de nationella energi- och klimatplanerna, rättvisa omställningsplanerna och taxonomin för en hållbar finans ska vara vägledande för hur medlemsländernas ansökningar om stöd ska bedömas.

Men när medlemsländerna för första gången träffades i veckan för att diskutera förslagen stod det klart att alla inte var helt överens om vad villkorsskrivningarna innebär i praktiken. Bland annat efterfrågade Nederländerna och Österrike tydlighet.

I det föreslagna regelverket står det att EU-kommissionen ska få ansvar att bedöma om ländernas ansökningar på projekt som ska genomföras med stöd av EU-medel.

Login