Rapport: Politisk polarisering utmaning för civilsamhällets framtida finansiering

Politiska beslut och konjunkturen pekas ut som de största utmaningarna i en färsk rapport om civilsamhällets finansiering från Giva Sverige och PWC. ”Är man beroende av en enda intäktskälla så behöver man se över hur man kan få en så bred finansiering som möjligt”, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Rapporten om civilsamhällets finansiering presenterades av Johan Sverker (PWC) och Charlotte Rydh (Giva Sverige). Även Stefan Einarsson 
(Handelshögskolan Stockholm) Anna Johansson (Amnesty) och Sara Hauge 
(Sverok) deltog (Arkivbild). <br>
Rapporten om civilsamhällets finansiering presenterades av Johan Sverker (PWC) och Charlotte Rydh (Giva Sverige). Även Stefan Einarsson (Handelshögskolan Stockholm) Anna Johansson (Amnesty) och Sara Hauge (Sverok) deltog (Arkivbild).
Foto: Anders Gustafsson/Altinget
Anders Gustafsson

Först ska man konstatera att den statliga delen av civilsamhällets finansiering ligger på runt 35 procent, visar Giva Sveriges och PWC:s rapport ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?”, som presenterades under tisdagen. En nivå som har legat ganska stabilt över tid.

Det är den tionde rapporten i sitt slag. Årets upplaga innehåller bland annat enkätsvar, där ledare har fått svara på frågan vad de ser som den största utmaningen för deras organisation de kommande åren. Överst ligger ”politiska beslut” och ”konjunkturen”.

Största utmaningarna

Fråga: Vilka av dessa områden bedömer du kommer bli de största utmaningarna för er organisation under de kommande åren? (flera svar möjliga)

  • Politiska beslut: 73 procent
  • Konjunkturen: 60
  • Lägre engagemang från allmänheten: 44
  • Rekrytering av kompetent personal: 38
  • Hot och hat från omvärlden: 20
  • Teknologisk utveckling: 20
  • Annat: 8
  • Bankrestriktioner: 3

– Den grundläggande principen håller på att förändras. Framför allt gäller det för dem som arbetar med vad vi kallar för röstfrågor, som kan vara i konflikt med rådande politiska uppfattningar. De behöver diversifiera finansieringen. Vi ser ett skifte, det är uppluckringar, säger Charlotte Rydh till Altinget.  

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00