Punkten i Tidöavtalet som ska förändra svenska valen

Tiden rinner i väg för den parlamentariska kommitté som enligt Tidöavtalet ska se över det svenska valsystemet. Enligt Valmyndigheten är det snart för sent med större förändringar till 2026 och kommittén är ännu inte på plats.

Över 800 ton papper användes för valsedlarna i höstens val, enligt Valmyndigheten som i många år pekat på flera skäl att se över systemet. 
Över 800 ton papper användes för valsedlarna i höstens val, enligt Valmyndigheten som i många år pekat på flera skäl att se över systemet. Foto: Adam Ihse/TT
Miranda Olsson

En av punkterna i Tidöavtalet som kan betraktas som en sverigedemokratisk framgång är den översyn av dagens valsystem som partiet drivit på för. Men än så länge har inget uppdrag presenteras till den parlamentariska kommitté som ska tillsättas för att utreda frågan.

– Jag har pushat för att det ska komma igång så fort som möjligt, och det har jag en förhoppning om att det gör. Sen förstår jag att det är många processer som ska igång samtidigt. Alla departement har mycket, säger Matheus Enholm (SD), ledamot i konstitutionsutskottet, till Altinget.

Ur Tidöavtalet

Tillsätt en parlamentarisk kommitté med uppdraget att se över dagens svenska valsystem med partispecifika valsedlar och dess påverkan på demokratin avseende exempelvis valdeltagande och rättssäkerhet, med beaktande av Valmyndighetens tidigare synpunkter.

Utredningen bör också ha i uppdrag att analysera för- och nackdelarna med ett system med gemensamma valsedlar, samt och inhämta kunskap från länder som i dag har sådana system.

I över ett decennium har Valmyndigheten lyft problemen med dagens system.

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00