Proposition om idéburen välfärd skjuts fram på obestämd tid

Det blir ingen proposition om idéburna aktörer i välfärden under maj månad, som regeringen hade utlovat. Civilminister Lena Micko kan inte ge besked om när den kommer.

Civilminister Lena Micko, (S).
Civilminister Lena Micko, (S).Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Anders Gustafsson

I ett mejlsvar hänvisar hon, via sin pressekreterare, till att ”en del av utredningens förslag aktualiserar komplexa EU-rättsliga frågor”.

– Det är jättetråkigt och jättedåligt. Det här låter som om det är något mer än att en arbetsbörda har kommit emellan. Idéburen sektor behöver verkligen de förbättringar som skulle ha kommit i en proposition, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna till Altinget.

Famna är riksorganisationen för idéburna aktörer i välfärden.

Utredningen Idéburen välfärd, SOU 2019:56, gjordes av Samuel Engblom från TCO. Han överlämnade sitt slutbetänkande i december 2019. Utredningen i sig hade efterfrågats i flera år från de idéburna aktörerna. Den innehöll bland annat ett förslag på en definition av begreppet, vilket har saknats.

Vill bryta ut definitionen

Ulrika Stuart Hamilton säger att regeringen nog borde överväga att bryta ut frågan om en definition av idéburna aktörer i välfärden och börja med att gå vidare med den.

– Det är inte bra om de EU-rättsliga frågorna, som de tydligen inte har löst ännu, spiller över och blockerar frågan om en definition, för den behövs verkligen i alla möjliga sammanhang. Till exempel för statistiken inom det som kallas för ”öppna jämförelser”, så att man kan urskilja vilka av aktörerna som är idéburna. Då säger alltid myndigheter att det inte går utan en definition.

– I stödpaketen som har kommit så har regeringen lagt ut på MUCF och Socialstyrelsen att fördela bidrag och stöd. Nu blir avgränsningarna olika för vem som omfattas av stöden, och till exempel utesluts stiftelser helt i onödan. En lagstadgad definition behövs verkligen, och utredningens förslag var bra.

Konkurrensverket var kritiskt

I flera av remissvaren pekades det på juridiska svårigheter med förslagen i utredningen. En tung instans, Konkurrensverket, avstyrkte förslaget ”om att de grundläggande EU-rättsliga principerna inte ska gälla för vissa valfrihetssystem. Ett generellt undantag från de EU-rättsliga principerna om bland annat likabehandling och icke-diskriminering skulle omfatta alla leverantörer, inte bara idéburna, och skapa ett stort utrymme för godtycke vid tilldelning och uppföljning av kontrakt. Risken för korruption bedöms öka avsevärt.”

De idéburna aktörerna svarar för cirka tre procent av välfärden. Bland de stora inom vård och omsorg märks Ersta diakoni, Stockholms sjukhem och Bräcke diakoni.

Någon lagrådsremiss har ännu inte skickats iväg. När Altinget frågar civilministern om förseningen innebär att propositionen kommer i juni eller kanske senare i höst, så blir svaret att regeringen i nuläget inte kan ge besked.

Nämnda personer

Lena Micko

Regionråd (S), 1:e vice ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland
Franska (Linköpings universitet, 1974-1975)

Ulrika Stuart Hamilton

Generalsekreterare Famna
Civilekonom

Samuel Engblom

Forskare fackorganisationen European Trade Union Confederation
fil. dr. arbetsrätt och EU-rätt (European University Institute, 2003)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00