Debatt

Centerpartiet: Sveriges EU-ordförandeskap präglas av dimridåer och bristande transparens

Ska vi ha trovärdighet när vi ska vara drivande för att andra EU-länder ska stärka sina demokratier, måste vi först sopa rent framför vår egen dörr, skriver Centerpartiets Malin Björk, Abir Al-Sahlani och Emma Wiesner.

Debattörerna är inte imponerade av hur Sverige, med statsminister Ulf Kristersson vid rodret, har skött EU-ordförandeskapet hittills.
Debattörerna är inte imponerade av hur Sverige, med statsminister Ulf Kristersson vid rodret, har skött EU-ordförandeskapet hittills.Foto: Jonas Ekströmer/TT
Malin Björk
Abir Al-Sahlani
Emma Wiesner
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sena handlingar, dimridåer, total avsaknad av ståndpunkter och en väldigt otydlig arbetsordning och behandling av för Sverige viktiga lagstiftningsärenden. När Sverige i höstas fick en ny regering började arbetet i EU-nämnden turbulent. Det oprövade samarbetet inom Tidölaget visade sig snart vara minst sagt svajigt i EU-arbetet.

”Tvungna att reagera”

Inom Centerpartiet såg vi oss till slut tvungna att reagera och KU-anmälde också ett fall där regeringen inte förankrade Sveriges ståndpunkt om det så kallade plattformsdirektivet i utskottet förrän i sista sekunden. För Centerpartiet var det tydligt att regeringen i detta arbete brustit i att genomföra samråd med arbetsmarknadsutskottet samt inför EU-nämnden, och att man därmed brustit i den demokratiska förankringen bland samtliga riksdagspartier.

Vid nyår blev Sverige ordförandeland i EU. Redan de första veckorna har vi kunnat se hur andra oroande dåliga delar av hanteringen av EU-lagstiftningsärenden och samrådet i EU-nämnden vuxit fram. Regeringen, som nu leder förhandlingarna mellan medlemsstaterna i rådet, lämnar ofta sin egen ståndpunkt i ärendet tom, eller medvetet vag, för att skapa sig ett bredare mandat i förhandlingarna.

Vi har all sympati för att detta gör jobbet enklare för regeringen, men att leka hemliga klubben och totalt utelämna information om hur regeringen ser på ärendet i fråga, och vad man kommer vara drivande för i förhandlingarna innebär också att det helt saknas möjlighet för EU-nämnden att utkräva ansvar av regeringen.

Problematiskt demokratiunderskott

I vår roll som förtroendevalda ingår det att hålla regeringen ansvarig, men det är omöjligt om man vare sig får tillgång till dess företrädare eller möts av öppenhet. Utan att veta regeringens ståndpunkt i en enskild fråga kan folkvalda företrädare inte ställa frågor, framföra sina egna åsikter eller lämna avvikande ståndpunkt, vilket resulterar i ett ytterst problematiskt demokratiunderskott i hela processen.

I vår roll som förtroendevalda ingår det att hålla regeringen ansvarig, men det är omöjligt om man vare sig får tillgång till dess företrädare eller möts av öppenhet.

Det gör det också näst intill omöjligt att följa upp hur regeringen agerat utifrån de prioriterade områden som regeringen påstår sig driva inom ramen för det svenska ordförandeskapet. Det är förödande när Sverige behöver bygga väljarnas förtroende för EU och unionens lagstiftningsprocess. Vill man ha en förändring, så måste man också förkroppsliga den. Det är Centerpartiets strikta hållning i den här frågan.

Ska väljarna få förtroende för processen krävs en hög nivå av transparens, så att den enskilde kan förstå hur man har nått ett särskilt beslut. Graden av insyn står i direkt proportion till den demokratiska legitimiteten. Kommissionen och Europaparlamentet har i dag till och med bättre insyn än Sveriges riksdag. Alla handlingar, protokoll, debatter, voteringslistor och mera är tillgängliga för allmänheten och oftast översatta till alla de offentliga språken i EU.

Förbättra informationsinsatserna

Den tredje lagstiftande institutionen, rådet – där Sverige det första halvåret av 2023 styr, är dock ett olyckligt undantag. Varken handlingar eller medlemsländernas omröstningar är tillgängliga för allmänheten. Det gör det omöjligt för medborgarna att veta varför ett visst beslut kan blockeras av rådet, eller på vilken grund.

Centerpartiet har länge varit drivande för att öka transparensen i rådet. Vi tycker att det är viktigt att allmänheten ges möjlighet att följa och påverka alla EU-ärenden, och hur den egna regeringen agerar i enskilda frågor. Vi vill också att såväl riksdagen som civilsamhälle, näringsliv och andra remissinstanser ska få bättre möjligheter att yttra sig om EU-lagstiftning redan innan beslut. Vi anser också att staten ska förbättra sina informationsinsatser generellt, för att öka kunskapen om hur man påverkar EU:s lagstiftningsprocess.

Det vi ser nu är därför särskilt oroande. Sveriges ordförandeskap borde präglas av öppenhet, tillgänglighet och en hög grad av transparens. De värde vi håller högt i den nationella demokratiska processen. Det finns ingen anledning att göra undantag eller avsteg under ett ordförandeskap såsom vi nu ser i praktiken.

Öppna upp samarbetet

Nu har en dryg månad gått av ordförandeskapet, knappt fem månader återstår. Det finns all möjlighet att ändra sina processer och öppna upp samarbetet för allmänheten. Ska vi ha trovärdighet när vi ska vara drivande för att andra EU-länder ska stärka sina demokratier, måste vi först sopa rent framför vår egen dörr.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00