Debatt

Zander (C): Studenthälsans uppdrag måste regleras tydligare

DEBATT. I dag saknas hälsovård vid flera utbildningsanordnare och lärosäten. Studenthälsans uppdrag måste regleras tydligare och bör innefatta alla eftergymnasiala studenter oavsett studieanordnare, skriver Solveig Zander (C).

Den vård som finns generellt vid vårdinrättningar, ska också våra studenter ha tillgång till vid lärosätet, skriver debattören.
Den vård som finns generellt vid vårdinrättningar, ska också våra studenter ha tillgång till vid lärosätet, skriver debattören.Foto: Veronica Johansson/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Solveig Zander (C)
Riksdagsledamot, socialutskottet


Studenters hälsa och behov av vård diskuteras sällan i samhällsdebatten, trots att vård, omsorg och hälsa dagligen finns med i nyhetsflöden och debatter.

Det förebyggande och uppsökande arbetet för studenter måste byggas ut och regleras. För mig är det självklart att alla människor måste få tillgång till vård när man behöver det, när det gäller studenter finns stora brister.

Tydliggör studenthälsan

Flera utredningar har framfört förbättringsförslag men då har det uteslutande handlat om ersättningsfrågan. Allt för ofta missar vi den grundläggande frågan rörande studenthälsan: Finns den och vad kan den erbjuda? Nu måste innehållet i studenthälsan tydliggöras och alla lärosäten och eftergymnasiala utbildningar måste få ett tydligt reglerat uppdrag.

Alla lärosäten och eftergymnasiala utbildningar måste få ett tydligt reglerat uppdrag.

Solveig Zander (C)
Riksdagsledamot

I dag finns inte hälsovård för alla studenter då detta saknas vid flera lärosäten och utbildningsanordnare. Vissa folkhögskolor erbjuder kontakt med sjuksköterska och/eller kurator, men det är inget krav. Högskolor ska ha tillgång till framförallt studiesocialt stöd, det vill säga i främst förebyggande karaktär.

Måste regleras för studenter

Jag menar att det nu måste regleras att alla utbildningsanordnare måste erbjuda studenter hälsovård och att det måste tydliggöras vad som ska ingå.

Solveig Zander (C).
Solveig Zander (C). Foto: Riksdagen

Den vård som finns generellt vid vårdinrättningar, ska också våra studenter ha tillgång till vid lärosätet. Det betyder tillgång till all form av yrkeskompetens så som läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, kurator, arbetsterapeut, dietist, psykolog med flera. Arbetsmiljölagen reglerar vad som gäller för alla som arbetar.

Skolhälsovård är kostnadsfri och ska erbjudas elever i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan. Nu måste det också regleras för studenter vid universitet, högskolor, folkhögskolor, med flera.

Vara tillgänglig för alla

Studier kan ske på distans vilket tydliggjorts under covid -19, då många fler har studerat på distans. Studenter kan ha haft svårt att klara sina studier inom rätt tid, vilket förutom frustration, stress och press också kan ha påverkat deras ekonomi. Följden kan leda till psykisk ohälsa som också kan ge fysiska problem och att man tappar tron på framtiden.

Förutom fysiska sjukdomar är de psykiska problemen angelägna att få hjälp med på ett tidigt stadium. Av det skälet är det viktigt att man från studenthälsan har kontakt med och är tillgängliga, självfallet för dem på studieorten, men också för dem som studerar på distans. Det kan för vissa vara svårt att ta kontakt med studenthälsan och det kan få negativa följder.

Dags för förändring

Studenthälsans uppdrag måste regleras tydligare, finnas för alla eftergymnasiala studenter oavsett studieanordnare samt erbjuda komplett stöd och hjälp på studieorten och för distansstudenter.

Nämnda personer

Solveig Zander

Tidigare riksdagsledamot (C)
Socionom (Östersunds högskola, 1978)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00