Debatt

Verklighetsanpassa infrastrukturen – satsa på bilismen 

Bilen och vägtrafiken borde vara i fokus för diskussionen om framtidens resande, inte tåget. Det skriver Anders Ericson, generalsekreterare Kungliga automobil klubben (KAK), och Anders Ydstedt, ordförande expertrådet KAK.

”Oberoende av hur många mil man kör per år anser en majoritet att ytterligare satsningar behövs”.
”Oberoende av hur många mil man kör per år anser en majoritet att ytterligare satsningar behövs”.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Tre av fyra svenskar vill se mer satsningar på det eftersätta vägnätet. Ändå väljer regeringen och Trafikverket att prioritera annat när resurser till infrastrukturen ska fördelas under de kommande tio åren. Sverige är inne på ett stickspår – det är dags att styra in på rätt väg.

Vägarna allt annat än bra

Den som med jämna mellanrum är ute och kör på vägarna runtom i landet vet att standarden på dem ofta är allt annat än bra. Slitaget ökar och underhållet har uteblivit under lång tid på många håll. Det är hög tid att vända utvecklingen. Säkra och väl utbyggda vägar behövs för att Sverige ska fungera.

Kungliga automobil klubben (KAK) hade hoppats att det nya förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 skulle utgöra en vändpunkt. I sanningens namn är vi inte speciellt förvånade över att så inte verkar bli fallet. På uppdrag av regeringen har Trafikverkets förslag till plan nyligen varit ute på remiss. I förslaget är väginfrastrukturen lågt prioriterad. Enligt myndighetens egna beräkningar kommer kvaliteten på det svenska vägnätet att ytterligare försämras under planperioden. Det är ingen hållbar utveckling.

Biltrafiken ökar över tid

Vad man måste ha klart för sig i sammanhanget är att antalet bilar i trafik har ökat kraftigt över tid och i dagsläget finns det ungefär fem miljoner bilar Sverige. 78 procent av befolkningen över 18 år har B-körkort. Nästan åtta av tio resor sker med bil och nio av tio resor sker på väg. Som jämförelse kan nämnas att tåget står för cirka åtta procent. Det är alltså bilen och vägtrafiken som borde vara i fokus för diskussionen om framtidens resande.

Bedömningen delas också av svenska folket. 75 procent anser att samhället skall satsa mer på underhåll och utveckling av vägnätet. Bara en av fyra anser att det görs tillräckliga satsningar.

Bilismen går en ljus framtid till mötes där trafiken blir allt säkrare och utsläppen minskar.

Detta enligt en SKOP-studie som KAK lät göra förra året. Andelen som vill se mer satsningar har också ökat något sedan en liknande studie gjordes 2016. Oberoende av hur många mil man kör per år anser en majoritet att ytterligare satsningar behövs. I alla delar av Sverige efterlyser en tydlig majoritet mer resurser och den majoriteten är tydligare utanför storstadsområdena än i de tre storstäderna. I Norrland till exempel anser 98 procent att man ska satsa mer.

Prioritera vägarna

Mot bakgrund av detta menar KAK att det är dags för en verklighetsanpassning av infrastruktursatsningarna:

  • Resursramen bör förstärkas så att den matchar de behov av underhåll och investeringar som finns i transportinfrastrukturen.
  • Pengarna bör också följa hur svenskarna faktiskt reser och då måste vägarna prioriteras på ett tydligare sätt.
  • Planeringen måste utgå ifrån de prognoser som finns om ökad trafik.

Bilismen går en ljus framtid till mötes där trafiken blir allt säkrare och utsläppen minskar. I det läget måste staten svara upp och ordna med en väl fungerande infrastruktur. Det är dags att vända utvecklingen och styra in på rätt väg.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00