Norska utpekade Nato-gränssatsningar pressar inte fram svensk omprioritering

De öst-västliga ”Natogräns”-upprustningarna i Norge förväntas inte leda till stora omprioriteringar av motsvarande objekten i den svenska grundkalkylen, enligt flera Trafikverksexperter Altinget varit i kontakt med.

Den hårt ansatta Malmbanan ska förstärkas på norska sidan. Men de svenska åtgärderna som redan planerats in lär räcka i ett första skede, enligt den initiala analysen. <br>
Den hårt ansatta Malmbanan ska förstärkas på norska sidan. Men de svenska åtgärderna som redan planerats in lär räcka i ett första skede, enligt den initiala analysen.
Foto: LKAB
0:000:00