Debatt

Varför vill inte regeringen vaccinera Försvarsmaktens personal?

FN uppmanar länder att vaccinera sina trupper. Trots detta har våra svenska soldater inte prioriterats i vaccinationskön. Om Moderaterna styrde hade det sett annorlunda ut, skriver Alexandra Anstrell (M).

”Det är anmärkningsvärt att våra soldater inte är mer prioriterade i vaccinationskön.”
”Det är anmärkningsvärt att våra soldater inte är mer prioriterade i vaccinationskön.”Foto: Adam Ihse/TT
Alexandra Anstrell
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Försvarsmaktens insatser internationellt fortlöper under pågående coronapandemi. Även hemma i Sverige stöder Försvarsmakten exempelvis Socialstyrelsen med att transportera intensivvårdspatienter, och vissa regioner får stöd i form av ambulanser och förare. Provtagningar och massor av annat görs och har gjorts.

Under ett besök från Försvarsmakten hos försvarsutskottet fick vi reda på att våra soldater inte prioriteras i vaccinationskön utan tillhör fas 4. Detta trots att exempelvis FN uppmanar alla deltagarländer i Minusmainsatsen i Mali att vaccinera alla sina trupper.

Hade Sveriges regering inte tänkt att rusta våra soldater mot pandemin innan de lämnar familj och vänner för att delta i insatser i ett av världens farligaste länder?

Sent agerande från regeringen

Nu har regeringen äntligen kommit till sans och har uppdragit åt Folkhälsomyndigheten att säkerställa att alla soldater som ska på utlandstjänst får vaccin mot covid-19. Frågan är bara varför det inte gjordes från början? Det var först efter att Moderaterna började ställa frågor och driva på som regeringen agerade.

Hade Sveriges regering inte tänkt att rusta våra soldater mot pandemin innan de lämnar familj och vänner för att delta i insatser i ett av världens farligaste länder? Sveriges styrkebidrag är beslutat av Sveriges riksdag, alltså det högst beslutande organet i landet. Det är inte alldeles enkelt att trycka på knappen när vi i kammaren röstar om att skicka iväg styrkor utomlands. Det är med respekt för de som ska utföra uppdraget och en tacksamhet som är enorm, men också ett darr på handen av rädsla för att något ska hända dem. Jag tror att vi alla har trott, att de vi skickar iväg är rustade till 110 procent, men tänk så fel vi hade. Det är anmärkningsvärt att våra soldater inte är mer prioriterade i vaccinationskön.

Att vi har låtit soldater åka iväg, komma hem, sitta i långa karantänstider är inte bara dåligt för den enskilde utan ger också oss en sämre operativ effekt. Man blir inte heller så populär på campen när man kommer ned till kollegor från många olika länder och inte har vaccinerad personal.

M hade prioriterat annorlunda

Jag har också frågat Socialminister Lena Hallengren (S) om regeringen har agerat för att få Försvarsmaktens personal som tjänstgör i utsatta positioner bland covidsjuka i Sverige prioriterade för vaccin. Fas 2 innefattar exempelvis personal inom vård och omsorg, och fas 3 innefattar personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Ministern var dock tydlig att ”Vi har inte för avsikt att göra andra undantag för Försvarsmakten i Sverige”.

Att ständigt vara på tå för att försvara vårt land, det om något är samhällsviktigt. Det borde prioriteras, det hade vi moderater gjort om vi styrde Sverige.

Nämnda personer

Lena Hallengren

Gruppledare Socialdemokraterna
Lärare (Högskolan i Kalmar 1996)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00