Utskott enigt – studieförbunden ska granskas

GRANSKNING. Ett enigt kulturutskott går vidare med en beredning av Moderaternas utskottsinitiativ om extern revision och granskning av studieförbunden. Beslutet i själva sakfrågan om extern tillsyn kommer däremot tidigast i april. Det står klart efter tisdagens sammanträde.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Anders Gustafsson

Kulturutskottet kommer att vilja höra exempelvis statsrådet Anna Ekström, Folkbildningsrådet och branschorganisationen Studieförbunden.

– Vi ska ta detta i den ordning som en beredning kräver. Det börjar med att höra studieförbunden, Folkbildningsrådet och statsrådet, om hur de ser på bidragsfusket som har upptäckts i Järva, och vilka åtgärder de har vidtagit. Men vi ställer oss inte negativa till att kräva ytterligare åtgärder om det behövs, säger Lawen Redar, socialdemokratisk ledamot i kulturutskottet.

Kristdemokraten Christian Carlsson är nöjd med beslutet.

– Vi är angelägna om ett starkt civilsamhälle och att det ska vara oberoende i förhållande till staten. Men de bidrag som betalas ut måste också gå till sådant som de var tänkta för. Bristande kontroll får inte leda till att pengarna går till odemokratiska krafter. Bidragsfusk måste stoppas, annars äventyras civilsamhällets trovärdighet, säger han.

Fusk

Debatten har pågått sedan studieförbunden själva upptäckte problem hos flera av verksamheterna i Järvaområdet, norr om Stockholm i slutet av 2019. Det handlade om rena bedrägerier och fusk.

Sedan dess har Studieförbunden, med hjälp av revisions- och konsultföretaget PWC, tagit fram ett verktyg för att kunna samköra de olika förbundens register, vilket de inte har kunnat göra tidigare. Folkbildningsrådet har med hjälp av de siffrorna kommit fram till att mellan en och åtta procent – i snitt tre procent – av de utbetalade medlen har hanterats felaktigt. Men det har varierat mellan olika förbund, där Studiefrämjandet har haft störst problem med drygt åtta procent.

Studieförbunden ska betala tillbaka 39 miljoner kronor till Folkbildningsrådet för åren 2017-2019. De kommer dessutom att få cirka 20 miljoner mindre i statsbidrag under 2021, eftersom detta baseras på omfattningen av aktiviteter de tre senaste åren.

Visselblåsare

Kritikerna har främst skjutit in sig på att studieförbunden utvärderar sig själva. Den uppgiften borde ligga externt, menar de. De tre forskarna Magnus Ranstorp, Peder Hyllengren och Aje Carlbom har lyft frågan, bland annat här på Altinget. Den gångna helgen hade de en debattartikel i Dagens Nyheter där de hävdade att mellan 60 och 70 procent av de timmar som redovisas in till studieförbunden är luft. Uppgiften kommer från två visselblåsare som känner till systemet inifrån.

"Tanken svindlar"

Magnus Ranstorp, docent vid Försvarshögskolan menar att det krävs en extern utredning.

– Självgranskning och tillitsmodellen fungerar inte i dagens hårdare samhällsklimat, säger han. Om det blir en legitim granskningsprocess som kan visa upp riktiga siffror så är det extremt välkommet. Men då måste den också ges rätt förutsättningar. Granskning ska kunna genomföras utan förvarning, och de som ska utföra den måste veta vad de letar efter.

– Först 2020 gör man korskörningar om dubbelrapportering i olika studiecirklar. Tanken svindlar inför allt det fusk som kan ha skett under de decennier när det inte gjordes någon sådan koll, säger Ranstorp.

Inbjudan

Lawen Redar tycker att artikelförfattarnas uppgifter är häpnadsväckande.

– Jag har aldrig hört de nivåerna nämnas tidigare, och jag vill därför gärna veta mer om hur de har kommit fram till sina siffror. Därför har jag också bjudit in dem till ett möte.

Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner välkomnar en eventuell extern granskning.

– Som debatten förs nu så är den väldigt märklig. Med en extern granskning så får vi fakta på bordet, säger hon.

Folkbildningsrådet ska senast den 15 april redovisa för utbildningsdepartementet vad de har gjort och planerar att göra för att komma tillrätta med problemen.

Nämnda personer

Anna Ekström

Ordförande Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (Rio), styrelseordförande Umeå universitet, ordförande ABF Stockholm, ordförande folkhögskolan Biskops-Arnö.
jur. kand. (Stockholms uni., 1988)

Christian Carlsson

Riksdagsledamot (KD), ordförande i socialutskottet, socialpolitisk talesperson
Juristexamen (Stockholms uni., 2012)

Lawen Redar

Riksdagsledamot (S), ledamot i partistyrelsen
Jur. kand (Stockholms uni., 2017)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00