Debatt

Uppmaning till arbetsgivare: Fall inte tillbaka i gamla mönster

Även om alla säger sig värna en god arbetsmiljö, är det i många fall tomma ord. Den bästa arbetsmiljösituationen bygger på flexibilitet och individanpassning. Men i stället ser vi hur alltför många arbetsgivare presenterar strikta riktlinjer som ska gälla alla, skriver Akavia.

”Många tycker om att arbeta hemifrån. Men långt ifrån alla gör det.”
”Många tycker om att arbeta hemifrån. Men långt ifrån alla gör det.”Foto: Isabell Höjman/TT
Lee Wermelin
Patrik Nilsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Coronapandemin har skakat om arbetslivet och näringslivet och en ny verklighet håller på att mejslas fram. En av pandemins effekter är att frågor om arbetsmiljö har fått större betydelse. Det är bra. Däremot är det en tydlig varningsklocka att arbetsbelastningen och stressen har ökat, men välbefinnandet minskat. Redan i höstas ansåg 35 procent att stressen hade ökat på grund av pandemin, enligt en undersökning som Novus gjorde på uppdrag av Akavia. 37 procent uppgav att deras välbefinnande hade försämrats.

”Höja ett varningens finger”

Den mest påtagliga effekten av pandemin för akademiker och tjänstemän är det kraftigt ökade hemarbetet. På bara några dagar blev hemarbete och digitala möten normen för många av dem. Våren 2021 arbetar 56 procent i gruppen akademiker och tjänstemän – utanför vård och omsorg – hemifrån, visar en av våra undersökningar.

Många företag och organisationer har nu börjat att se över sina strategier framåt för kontorsarbete respektive hemarbete. I många fall är utgångspunkten en större flexibilitet och ökad individuell anpassning. Men det är allt fler medlemmar som kontaktar oss och är bekymrade över hur arbetsmiljön blir när samhället öppnar upp igen.

Ge varje medarbetare inflytande över sitt eget arbetsliv – både övergripande för arbetsplatsen och för sin egen individuella del.

Vi får tydliga signaler om att arbetsgivare kommer att göra ett stort misstag: att sätta upp normer och riktlinjer som i praktiken innebär att de försöker stöpa alla i samma form. Det kan handla om allt från arbetsgivare som vill stänga ner sina kontor helt till de som vill ha ett strikt schema för vem som får vara på kontoret vilka dagar. Vi vill därför höja ett varningens finger för att falla tillbaka i gamla mönster av ren vana eller tvekan inför det nya.

Ingen tydlig bild

För varken våra eller för den delen andras undersökningar visar på en tydlig bild. Även om 35 procent ansåg att stressen ökat vid hemarbete finns det samtidigt många som anser att arbetet hemifrån har varit positivt. I undersökningen från i höstas uppgav till exempel 44 procent att balansen mellan arbetsliv och privatliv hade blivit bättre. Bland de som arbetade hemifrån, åtminstone ibland, var det 38 procent som ansåg att pandemin hade påverkat deras arbetsliv till det bättre.

När Mynak (Myndigheten för arbetsmiljökunskap) i början av april 2021 presenterade en kartläggning om övergången till distansarbete konstaterade myndigheten visserligen att det generellt sett har fungerat väl. Men Mynak pekade samtidigt på att bostadsstorlek, familjeförhållanden och tekniska förutsättningar blir viktigare än tidigare och att en tillitsfull relation mellan chef och medarbetare försvåras och att gränserna mellan arbete och privatliv suddas ut.

Med andra ord: många tycker om att arbeta hemifrån. Men långt ifrån alla gör det.

Ge medarbetare inflytande

Vi uppmanar arbetsgivarna att:

  • Skapa många lösningar – inte en enda lösning – på den nya arbetssituationen.
  • Bejaka flexibilitet, eftersom vi vet att flexibilitet bidrar till välbefinnande.
  • Ge varje medarbetare inflytande över sitt eget arbetsliv – både övergripande för arbetsplatsen och för sin egen individuella del. Det kommer att löna sig, för alla.

Att tänka nytt på arbetsmarknaden är förstås inte utan sina utmaningar. Det viktigt att ta andra delar av arbetsmiljön på allvar och uppmärksamma de risker som kan uppstå när arbetsplatsen flyttar hem. Samtidigt finns det mycket att vinna på att fortsätta öka flexibiliteten. Vi vet att det bidrar till god arbetsmiljö och ett högt välbefinnande i arbetet, vilket i sin tur är positivt för både produktiviteten och lönsamheten.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024