Uppgifter till Altinget: ingen extern granskning av studieförbunden

Moderaternas utskottsinitiativ om en extern revision och granskning av studieförbunden kommer med största sannolikhet att röstas ner i riksdagen.
Däremot har Riksrevisionen inlett en granskning och regeringen fortsätter att följa frågan.

Foto: Janerik Henriksson/TT
Anders Gustafsson

Som Altinget berättade i februari var kulturutskottet enigt om att inleda en beredning av ärendet om en eventuell extern granskning. Det ska justeras i kulturutskottet den 22 april och debatteras i kammaren den 27e. Men nu tyder allt på att Moderaternas utskottsinitiativ röstas ner.

Foto: Riksdagen

– Tyvärr verkar Januaripartierna gå emot Moderaternas förslag, säger Viktor Wärnick, andre vice ordförande i kulturutskottet till Altinget. De indikationer vi har fått är att även Vänsterpartiet kommer att säga nej till vårt förslag. Det finns då en majoritet mot.

– Det är både beklagligt och oansvarigt, anser vi. Det hade behövts en fullständig genomlysning av studieförbunden. Det är viktigt för deras legitimitet och förtroende framåt.

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordförande i kulturutskottet, bekräftar för Altinget att Vänsterpartiet kommer att rösta nej.

Foto: Jessica Segerberg

– Dels tycker vi att Folkbildningsrådet har gjort ett bra jobb med att upptäcka fusket, dels har man rapporterat in sina åtgärder till regeringen. Nu har de bra system på plats. Dessutom har Riksrevisionen inlett en granskning.

Är det tillräckligt?

– Vi känner oss trygga med Folkbildningsrådets egen genomlysning och de hårdare kraven de nu ställer. Att då och då ha externa utvärderingar kan göra skillnad för allmänhetens trovärdighet. Men det är också viktigt för Vänsterpartiet att vi står upp för självständigheten och tilliten till civilsamhället.

Men här hade det inte fungerat?

– Nej, men samtidigt behöver man ha en balans mellan kontroll och frihet. Det mesta som upptäcktes var rena bedrägerier. Om någon vill hitta luckor så går det, men man kan rätta till det. I och med införandet av deltagarlistor med personnummer och med e-signering så har studieförbunden en säkerhetsnivå som få andra inom föreningslivet har.

Kritisk och besviken

Viktor Wärnick är besviken.

– Vi har nu haft både Studieförbunden och utbildningsminister Anna Ekström hos utskottet för att höra dem. Vi tycker inte att regeringen har tagit frågan på tillräckligt stort allvar, säger han.

Kan det inte räcka om både Riksrevisionen och regeringen granskar studieförbunden?

– Min bild är att de åtgärderna aldrig hade blivit av om inte vi hade drivit regeringen framför oss, även om Riksrevisionen förstås själv bestämmer när och hur de granskar, säger Viktor Wärnick.

På detta svarar utbildningsminister Anna Ekström (S) skriftligt:

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

”Sedan jag fick kännedom om de oegentligheter som studieförbunden själva upptäckte och som de slog larm om till bland annat Folkbildningsrådet och polisen har jag agerat för att motverka fusk, slarv och oegentligheter. Regeringen har förstärkt uppföljningen av statsbidraget och under onsdagen presenterade Folkbildningsrådet den rapport som jag har beställt, där de tar fram en åtgärdsplan för att detta inte ska kunna ske igen. Vi analyserar nu denna i detalj för att kunna bedöma vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas. Jag ser också positivt på att Riksrevisionen inlett en granskning av kontrollen och uppföljningen av statens stöd till studieförbunden.”

Folkbildningsrådets rapport till utbildningsdepartementet, som överlämnades i går onsdag, innehöll 18 punkter på förslag till bättre kontroll.

Fusk upptäcktes 

Bakgrunden är den senaste tidens hårda debatt som uppstod i kölvattnet av att studieförbunden själva upptäckte problem hos flera av verksamheterna i Järvaområdet norr om Stockholm i slutet av 2019. Det handlade både om oklarheter och om rent fusk.

Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson begärde i en debattartikel på Altinget i måndags att staten ska ge en myndighet i uppdrag att utvärdera folkbildningen, samt att man ska tillsätta en revisor i Folkbildningsrådet. Han ser däremot ingen poäng med en extern granskning, i stil med Moderaternas utskottsinitiativ.

Foto: Anna Molander/Studieförbunden

– Jag tycker att det är bra att Riksrevisionen granskar kontroll och uppföljning av statsbidragen till studieförbunden. Men när det gäller den externa granskning som diskuteras i kulturutskottet, så tror jag inte att det tillför så mycket att någon gör om ett arbete som vi redan har gjort, säger David Samuelsson till Altinget.

Hade det inte tillfört något att det är en oberoende part som granskar, snarare än ni själva?

– Men både riksförbund och avdelningar har revisorer, och Folkbildningsrådet har revisorer. Så det finns redan oberoende parter som granskar oss.

– Sedan vill jag ha sagt att den samkörning av uppgifter som vi har tagit initiativ till själva är en alldeles extraordinär åtgärd. Tio oberoende civilsamhällesorganisationer samkör sina verksamheter på ett noggrant sätt. Vi ser ingenting i kontrollen som tyder på några stora mörkertal. Många av åtgärderna har vi tagit initiativ till själva när vi identifierade ett antal brister kopplade till studieförbundens verksamheter. Vi har också fört fram kravet på statlig revision ända sedan 2013.

Nämnda personer

Anna Ekström

Ordförande Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (Rio), styrelseordförande Umeå universitet, ordförande ABF Stockholm, ordförande folkhögskolan Biskops-Arnö.
jur. kand. (Stockholms uni., 1988)

David Samuelsson

Generalsekreterare Studieförbunden i samverkan, ordförande Civos
Master i public administration (Harvard University) och magisterexamen i datavetenskap (Uppsala uni.)

Vasiliki Tsouplaki

Riksdagsledamot (V)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024