Trots tyngre uppdrag – inga möten redovisade

Nya regler ställer krav på transparens hos EU-parlamentarikerna. De svenska ledamöter som inte redovisat några möten, trots tunga uppdrag, ger alla samma förklaring: De har inte träffat någon. "Osannolikt", menar öppenhetsexpert.

Foto: Pixabay
Jacob HederosRebecka Prahl

De flesta av de svenska parlamentarikerna har under den senaste mandatperioden periodvis varit tvunga att redovisa vilka möten de haft med olika lobbyistintressen. Men i flera fall lyser mötena med sin frånvaro.

En ledamot som inte redovisat några möten på över ett år när Altinget kontrollerade uppgifterna är Sverigedemokraternas Charlie Weimers. Under hösten 2020 var han bland annat skuggrapportör för en genomgång av coronautbrottens påverkan på det utrikespolitiska läget.

– Den rapporten har jag inte träffat någon lobbyist för, säger han till Altinget.

Uppdaterar inte löpande

Liknande förklaringar ges också av flera andra ledamöter, och den genomgående bilden är också att antalet möten minskat till följd av pandemiutbrottet.

Samtidigt sa Charlie Weimers till Ekot inför EU-parlamentsvalet att han kommer att dokumentera alla möten med lobbyister så att det ska finnas möjlighet till insyn.

Nyligen publicerade han även en debattartikel på Altinget där han skriver om vikten av medborgarnas insyn och betonar intressenters inflytande på lagstiftningsprocesser i EU.

Under samtalet med Altinget framkommer det även att han har haft flera videomöten som inte har registrerats, trots att han just nu har en position som gör honom skyldig att redovisa de möten som sker med vissa intressenter.

– Jag är nyligen utnämnd till rapportör för en resolution om EU:s relationer i Taiwan och i det fallet så har jag inte träffat en enda person fysiskt, men jag har haft möten med EU:s kontor i Taipei, med Australiens representation till EU, med Sveriges handelskontor i Taipei och så vidare.

Weimers uppger dock att han inte uppdaterar sina möten månadsvis, utan att det sker i sjok. Detta är också möjligt enligt reglerna, som specificerar att mötena ska redovisas senast i samband med omröstningen i den specifika frågan i utskottet.

Regeln som det slarvas med

Sedan februari 2019 har en uppdaterad arbetsordning antagits inom EU-parlamentet, men det var först i samband med EU-valet som de praktiska möjligheterna för ledamöterna att rapportera in sina möten med intressenter infördes.

Alla ledamöter bör redovisa möten, men de som är utskottsordförande, rapportörer eller skuggrapportörer måste redovisa sina möten med alla lobbyister som är angivna i EU:s öppenhetsregister.

Däremot är de inte tvingade att ange möten med de som inte är med i registret, men de bör enligt reglerna bara träffa de intressenter som är med i registret.

Källa: Europaparlamentet

Potentiella straff

Om en parlamentariker bryter mot reglerna kan en intern utredning inledas som i slutändan, efter att bland annat parlamentarikern har hörts, kan leda till att parlamentets talman kan besluta om:

- en prickning av ledamoten,
- indragning av dagtraktamentet under två till trettio dagar,
- en tidsbegränsad avstängning från deltagande i samtliga eller vissa av parlamentets verksamheter under två till trettio sammanträdesdagar,
- att förbjuda ledamoten att företräda parlamentet utåt.

Källa: Europaparlamentet

 

– Jag har utlovat att jag ska redovisa vilka möten jag har och vi för bok på detta. Det är jättebra tycker jag att europaparlamentariker visar vilka de träffar och vilka prioriteringar de gör, säger han.

Tomt i mötesredovisningen

Altinget har även sökt partikollegan Peter Lundgren (SD), då han har varit skuggrapportör för både yttranden och inspel från EU-parlamentet under 2020, samtidigt som han inte redovisat ett enda möte.

Han angav förvisso inför valet att han inte träffat särskilt många intressenter under de första fem åren vid parlamentet, men sade samtidigt till Sveriges Radio att partiet kommer att “vara helt öppna med vilka lobbyister vi har träffat.”

Bröt mot partilinjen

En av ledamöterna som slarvat med att leva upp till partiets egna löften är S-ledamoten Erik Bergkvist. Partiet har bestämt att de ska redovisa alla sina möten med intressenter, men Bergkvist hade inte rapporterat in några möten sedan i juni förra året när Altinget kontaktade honom.

– Men jag har haft möten, så då är det väl bara att slänga in dem, säger han till Altinget.

Under mandatperioden har Bergkvist hittills suttit med två uppdrag som gjort honom rapporteringsskyldig. Men inte vid något av dessa har han angett att han haft några möten direkt relaterade till ärendena.

– Jag får kolla i kalendern, men jag kan inte på rak arm minnas att jag haft några andra möten än dem inom parlamentet.

Efter en kontroll återkommer Bergkvist pressekreterare och intygar att så ska vara fallet. Men Bergkvist pekar också på att vissa frågor drar mer intresse från utomstående än andra, och förutspår att han troligen kommer att få fler förfrågningar framöver.

Han planeras nämligen bli skuggrapportör för uppdateringen av TEN-E-förordningen, som reglerar hur energimarknader ska kopplas samman i unionen.

– Vi får se om det är fler som hör av sig då, säger han.

“Har inte varit några möten som faller inom ramen”

Ytterligare en ledamot som sticker ut är Moderaternas Jessica Polfjärd. Fram till den 8 mars i år hade hon inte registrerat mer än tre möten under sin tid som ledamot.

Ingen av dessa hade heller en direkt koppling till två av de uppdrag där hon tidigare varit rapporteringsskyldig – som medrapportör för EU-parlamentets inspel till den nya skogsstrategin, samt som skuggföredragande för den investeringsplan som EU senare beslutade om till följd av coronakrisen.

Jessica Polfjärd kunde inte ställa upp på en intervju före denna publicering, men Elin Hansson, kommunikationsansvarig hos M i EU-parlamentet, berättar om den linje som moderatdelegationen intagit.

– Vi följer det regelverk som finns. Regelverket säger att man ska rapportera om man är utskottsordförande eller har ett uppdrag som rapportör eller skuggrapportör. I Jessicas fall så har de mötena registrerats, säger Elin Hansson till Altinget.

Det är det vi vill kolla på, för det var inte några möten som var registrerade rörande de tidigare uppdragen kring skogsstrategin och coronafonden?

– Precis, men då har det helt enkelt inte varit några möten som faller inom den ramen.

”Öppningar i regelverket”

Margarida Silva vid den öppenhetsförespråkande organisationen CEO anser att det är osannolikt att ledamöterna inte ska ha haft några möten i de roller som de innehaft. Men hon öppnar samtidigt för att de fortsatt kan ha följt reglerna, då kraven implementerats på ett sätt som organisationen är kritisk till.

– Det finns kryphål och möjligheter för omtolkningar i reglerna. För rapportörer, skuggrapportörer och utskottsordförande finns det alltid sätt att argumentera för att att specifikt möte inte var ett möte som föll inom ramen för deras uppdrag eller utskott, vilket gör att de inte blir tvungna att redovisa dem. Jag tror att detta behöver bli granskat fall-för-fall.

Läs också

Det svarade partierna Ekot inför EU-valet:

KD
L
MP
S
SD

V
M

Så gjordes genomgången:

  • Vid två separata tillfällen, juni 2020 och februari/mars 2021, kontrollerades uppgifterna om vilka möten som parlamentarikerna angett att de deltagit i på deras personliga sidor på EU-parlamentet. Uppgifterna sammanställdes och följdes upp i relation till vilka uppdrag som de innehaft i sin roll som parlamentariker.

Nämnda personer

Charlie Weimers

Europaparlamentariker (SD)
fil. kand. statsvetenskap (Karlstads uni., 2007)

Erik Bergkvist

Europaparlamentariker (S), ledamot i partistyrelsen
Doktor i nationalekonomi (Umeå uni., 2001)

Jessica Polfjärd

Europaparlamentariker (M)
Kurser i beteendevetenskap

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00