Debatt

Timbro: Sälj de kommunala bostadsbolagen

Antingen borde de kommunala bostadsbestånden säljas, eller så borde kommunerna använda bostäderna till socialt utsatta. Det skriver Fredrik Kopsch, chefekonom Timbro, i en replik. 

”I stället för att som idag upplåta bostäder åt personer som köat längst, skulle kommuner kunna ge förtur åt exempelvis barnfamiljer med låga inkomster och svag koppling till arbetsmarknaden.”
”I stället för att som idag upplåta bostäder åt personer som köat längst, skulle kommuner kunna ge förtur åt exempelvis barnfamiljer med låga inkomster och svag koppling till arbetsmarknaden.”Foto: Fredrik Sandberg / TT/pressbild Timbro
Fredrik Kopsch
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det som kallas ”allmännyttan” måste förstås i sitt historiska sammanhang. Det offentliga har aldrig tvingats ta ett ansvar för att tillhandahålla bostäder. Under mellankrigstiden hade vi en fri bostadsmarknad och bostadsbyggandet var stort. På grund av andra världskriget infördes strikta prisregleringar: 1942 reglerades både hyror, priserna för bostadsrätter och priserna på villor. Prisregleringarna gjorde att bostadsbyggandet föll kraftigt.

Bostadsmarknaden socialiserades medvetet

I den här kontexten ska ”allmännyttan” förstås. Kommunala bostadsbolag gavs flera konkurrensfördelar. För det första krävdes ingen marknadsmässig avkastning på investeringarna, bostadsbyggandet kunde enkelt subventioneras av kommunens invånare. För det andra fick kommunerna subventionerade statliga lån till 100 procent av byggkostnaderna, medan privata företag endast fick 85 procent. För det tredje gavs kommuner förköpsrätt med resultatet att de kunde köpa upp stora delar av det privata bostadsbeståndet. Det var en medveten strategi för att socialisera hela bostadsmarknaden.

Läs också

Från slutet av 1960-talet har bostadsmarknaden liberaliserats. Prisregleringarna för bostadsrätter och villor är borta. Även om hyresregleringen ligger kvar och gör hyresrätten otillgänglig kan de flesta hushåll lösa sitt boende på marknaden.

Sedan ett drygt decennium tillbaka har ”allmännyttan” förlorat sin särställning. De kommunala bostadsbolagen är inte lägre hyresnormerande och ska nu verka på affärsmässiga grunder, precis som privata bostadsbolag. Affärsmässigheten syns däremot inte som några större överskott åt kommunerna, eftersom utdelning från bolagen regleras kraftigt.

Bristande konkurrens skadar marknaden

De stora offentligt ägda bostadsbestånden skapar problem. På vissa orter är ”allmännyttan” dominerande. Den bristande konkurrensen hämmar marknaden. Flera kommuner dras med alldeles för stora bostadsbestånd, en grogrund för utanförskap. Med dagens betydligt mer marknadsmässiga förutsättningar har ”allmännyttan” spelat ut sin roll. Det finns två vägar att välja mellan framåt. 

De stora offentligt ägda bostadsbestånden skapar problem.

Det första alternativet är att kommuner säljer sina bostadsbestånd. Det skulle frigöra resurser som kan komma till bättre användning i kärnverksamheten. I stället för att låsa upp resurser i bostäder skulle de kunna användas för sänkta kommunalskatter, mer resurser till skola, vård och omsorg eller ny infrastruktur.

Det andra alternativet är att kommuner säljer en större andel men också får möjlighet att använda sitt bostadsbestånd för att hjälpa de få hushåll som inte klarar sig själva på marknaden. I stället för att som idag upplåta bostäder åt personer som köat längst, skulle kommuner kunna ge förtur åt exempelvis barnfamiljer med låga inkomster och svag koppling till arbetsmarknaden. När bostaden är säkrad kommer föräldrarna att kunna fokusera på annat i livet, som att skaffa bättre arbeten eller utbilda sig.

Överge den generella bostadspolitiken

Det är dags att överge tanken om en generell bostadspolitik där det offentliga, genom "allmännyttan", tar ett stort ansvar. I stället måste vi ta chansen att använda de bestånd som byggts upp för att göra faktisk nytta och hjälpa de som inte klarar sig själva.

Läs tidigare inlägg i debatten

Bostadspolitiken måste sluta urholka allmännyttan

Allmännyttan behöver en renässans. Försäljningarna måste upphöra, samtidigt som staten måste ge kommunerna möjligheter att investera utan att sälja sina tillgångar. Det skriver Karin Lindeberg och Martin Hofverberg, Hyresgästföreningen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00