Debatt

Almega: Dags att lyfta blicken, KD

I helgen samlas hundratals kristdemokrater för att utbyta idéer, knyta kontakter och förbereda sig för slutspurten av EU-valrörelsen. Och såklart för att fira partiets 60 års-jubileum. Så mycket mer har Kristdemokraterna dessvärre inte att fira under de traditionsenliga KD-dagarna. Det skriver Fredrik Östbom, näringspolitisk chef, och Ulrica Dyrke, jurist och näringspolitisk expert, Almega.

”Precis som alla statsråd behöver de kristdemokratiska genomföra stora och nödvändiga reformer för att Sverige ska bli ett föregångsland igen”, skriver debattörerna.
”Precis som alla statsråd behöver de kristdemokratiska genomföra stora och nödvändiga reformer för att Sverige ska bli ett föregångsland igen”, skriver debattörerna.Foto: Pontus Lundahl/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Oavsett turerna kring partiets kandidatlista till Europaparlamentet och ständiga opinionssiffror under riksdagsspärren, kvarstår faktum: Kristdemokraterna styr en mängd viktiga departement. De ansvarar för Sveriges energiförsörjning och utbyggnaden av kärnkraften.

Regelbördan måste minska

De ansvarar för offentlig upphandling och konkurrenslagstiftning samt har stort inflytande över den nya politiken för välfärdsföretagen. Det är också Kristdemokraterna som ska styra upp bostadsbyggandet och den svenska infrastrukturen. Och inte nog med det, de ska avveckla 25 okända myndigheter och minska regelbördan för Sveriges företagare.

Det är även ett steg i rätt riktning att man har fattat beslut om en förordning om konsekvensutredningar – men effekterna urholkas av att detta inte gäller regeringen själv, trots att dess regelgivning inte sällan påverkarföretag.

Det är med andra ord inga små uppgifter som partiet har åtagit sig att hantera. Och en sak är säker: Sveriges företagare förväntar sig leverans. För att bidra med lite inspiration till hur de kristdemokratiska statsråden på klimat- och näringslivs-, finans- och socialdepartementet kan öka reformtakten bjuder vi på Almega därför på tre konkreta tips:

Fortsätt regelreformeringen. Företagens regelbörda och regelkostnader måste minska. Regeringen har förvisso beslutat om att inrätta ett Förenklingsråd, vilket är välkommet. Det är även ett steg i rätt riktning att man har fattat beslut om en förordning om konsekvensutredningar – men effekterna urholkas av att detta inte gäller regeringen själv, trots att dess regelgivning inte sällan påverkarföretag. Kravet på konsekvensutredningar måste omfatta samtliga regelgivare om det ska få riktig effekt. Slutligen vill Almega påminna om det Implementeringsråd som regeringen har utlovat och som särskilt skulle bidra till minskad regelbörda för företagen kopplat till EU-lagstiftning.

Främja tjänstesektorn

Sänk kostnaderna för att anställa. I dag är det billigare att investera i maskiner än i medarbetare. Detta är ett problem för tjänstesektorn, inte minst då medarbetare i svenska tjänsteföretag kostar 42 procent mer jämfört med genomsnittet i EU. Höga kostnader för anställda leder till färre jobb, exempelvis inom ingångsyrken inom städ och service, hotell och restaurang och handel.

Anledningen är bland annat de höga svenska arbetsgivaravgifterna. Enligt beräkningar skulle en sänkning av dessa med tre procentenheter skapa minst 95 000 nya jobb.

Altingets gratis nyhetsbrev

Vårda välfärdsföretagandet

Stå upp för välfärdsföretagande. Valfriheten i välfärden har flyttat makten kring stora och ofta avgörande frågor från politiker och byråkrater till den enskilde. Att få välja skola till barnen, var man ska bo på ålderns höst eller vilken vårdgivare som ska operera ens gråstarr eller onda höftled är en fråga om demokrati. Men det förutsätter också ett brett utbud av leverantörer, vilket endast kan uppnås genom möjligheten till avkastning i verksamheterna.

Visst finns det saker att rätta till när det gäller välfärdsföretagande, men att vårda en reform är inte samma sak som att se på när den raseras. Glöm inte bort diskussionens kärna: Var ska makten ligga?

Precis som alla statsråd behöver de kristdemokratiska genomföra stora och nödvändiga reformer för att Sverige ska bli ett föregångsland igen. Om Sverige ska lämna EU:s bottenliga är det dags att lyfta blicken. Sverige kan inte vänta.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00