Debatt

Tillväxtverkets otydlighet drabbar lärlingar

Tillväxtverkets ambition är god men myndigheten misslyckas när viktiga regler kring korttidspermittering och lärlingar ska göras tydligare. Företag tvingas välja mellan coronastöd och att anställa lärlingar – det drabbar ungdomarna och kommer påverka klimatomställningen, skriver Installatörsföretagen.

Om valet står mellan att anställa en lärling eller öka chanserna att bli berättigad permitteringsstöd kommer många välja det senare, skriver debattörerna.
Om valet står mellan att anställa en lärling eller öka chanserna att bli berättigad permitteringsstöd kommer många välja det senare, skriver debattörerna.Foto: Rebecka Uhlin/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vår bransch har ett stort och tilltagande behov av medarbetare. Elinstallatörer, VVS-montörer och kommunikationstekniker är några av de yrkesgrupper det råder brist på. Företagen i branschen tar redan ett stort ansvar genom att utföra stor del av utbildningen i sina verksamheter – genom att anställa lärlingar.

Samtliga debattörer

Ola Månsson
Vd, Installatörsföretagen
Amanda Rafter Ekenman
Chef, Kompetensförsörjning, Installatörsföretagen
Henrik Junzell
Förhandlingschef, Installatörsföretagen

Lärlingssystemet är viktigt men det är också sårbart. Och Tillväxtverkets otydligheter om hur lärlingar påverkar rätten till permitteringsstöd är särskilt allvarliga i dessa tider.

Snäva regler

Vi är många som har påpekat hur Tillväxtverkets regler för korttidspermittering inte är förenliga med lärlingssystemet. Korttidsstödet infördes för att avhjälpa coronapandemins värsta effekter på Sveriges företagarbestånd och ge dem möjlighet att övervintra till krisen är över. Men chansen att få stödet beviljat påverkas om du som företagare anställer lärlingar i din verksamhet. En åtgärd som alltså ska säkra företagets, men även branschens, kompetensförsörjning på sikt.

En lärling är viktig och behövd men sällan verksamhetskritisk.  

Installatörsföretagen

Seriösa företagare permitterar inte erfarna, mer kostnadskrävande anställda, för att i stället anställa oerfarna lärlingar. Den som tror det har inte tillräckligt god insyn i hur branschen fungerar. De snäva reglerna åtgärdar därmed inget problem utan skapar i stället nya.

Oklarheterna kvarstår

Tillväxtverket har tagit till sig av den massiva kritiken och gjort en ansats att förtydliga reglerna kring korttidspermittering. Det är bra. Men det råder fortfarande alldeles för mycket oklarheter kring vad som egentligen gäller. Det ska nu gå att anställa lärlingar och samtidigt vara berättigad till permitteringsstöd men med det mycket begränsande tillägget att lärlingen ska anses vara ”verksamhetskritisk”.

En lärling är viktig och behövd men sällan verksamhetskritisk.

För det enskilda företaget förändrar Tillväxtverkets förtydligande därmed ingenting eftersom det är svårt att själv göra bedömningen om lärlingen är verksamhetskritisk eller inte. Skulle det visa sig att Tillväxtverket inte delar företagets bedömning – vad sker då? Det är inte omöjligt att företaget blir återbetalningsskyldigt vilket skulle innebära en stor risk för verksamheten. Och står valet mellan att anställa en lärling eller öka chanserna att bli berättigad permitteringsstöd kommer många välja det senare.

För att nå klimatmålen

Inom bygg- och installationssektorn är de första ett till två åren på jobbet en kollektivavtalsreglerad lärlingsanställning med stora utbildningsinslag och handledning. Att gå miste om det är förödande för alla de ungdomar som påbörjat en utbildning de inte får möjlighet att slutföra genom en lärlingsanställning. Men det är särskilt förödande för branschen och samhället i stort som redan saknar tusentals utbildade elektriker och VVS-installatörer.

Vi når inte Sveriges höga klimatmål om inte arbetskraften och kunnandet finns för att ställa om. Installatörer behövs om Sveriges fordonsflotta ska ha möjlighet att ladda elektriskt, om våra byggnader ska bli klimatsmarta och om vi vill har rent och fungerande vatten som är så resurseffektivt som möjligt. Utan installatörer är det inte möjligt och vår bransch kan inte ansvara för att utbilda installatörer om de samtidigt ska löpa risk att duka under ekonomiskt.

Omformulera och förtydliga era regler Tillväxtverket och gör dem möjliga för branschen att efterleva.

Ola Månsson.
Ola Månsson.
Foto: Installatörsföretagen

Amanda Rafter Ekenman.
Amanda Rafter Ekenman.
Foto: Installatörsföretagen

Henrik Junzell.
Henrik Junzell.
Foto: Installatörsföretagen


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00