Debatt

SV och ABF: En förutsättning att studieförbund litar på varandra

Som ledande studieförbund kommer vi nu ta en än mer aktiv roll för att säkerställa korrekt bidragsanvändning, men också för att skapa tillit mellan oss studieförbund. Det skriver Helén Pettersson (S) och Annica Dahl från ABF tillsammans med Ulrika Heie (C) och Johan Fyrberg från Studieförbundet vuxenskolan.

”Studieförbunden ska vara att lita på och då är det en förutsättning att enskilda studieförbund litar på varandra.”
”Studieförbunden ska vara att lita på och då är det en förutsättning att enskilda studieförbund litar på varandra.”Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Helén Pettersson
Förbundsordförande, ABF
Ulrika Heie
Förbundsordförande, Studieförbundet vuxenskolan
Annica Dahl
Förbundssekreterare, ABF
Johan Fyrberg
Förbundschef, Studieförbundet vuxenskolan

Vi vill, som Sveriges två största studieförbund, bidra till att människor kommer samman. I en tid då åsikter går isär och polarisering ökar så behöver människor mötas mer och inte mindre. Kraften i folkbildningen kommer underifrån genom att människor fritt och frivilligt möts för att utbildas och bildas.

Det är en världsunik möjlighet att vi i Sverige erbjuder alla människor kunskapsutveckling och delaktighet i samhällslivet utanför det formella utbildningssystemet och utan formella prestationskrav. Varje dag möts tusentals människor med olika åsikter i hela landet genom folkbildande aktiviteter. Genom studiecirklar och kulturarrangemang. Som enskild deltagare eller som engagerad i föreningslivet.

”Oavsett var i landet du befinner dig”

Vår lokala närvaro innebär att vi dagligen möter olika behov hos enskilda människor runt om i vårt avlånga land. Det handlar om läsecirklar, teatergrupper, dans för personer med funktionsnedsättning och kurser i svenska språket eller kring digitalisering. Den fysiska närvaron är särskilt betydelsefull i en tid av digitalisering. Den är en viktig brygga mellan livets alla utmaningar och relationen till andra människor och den social hälsan. Vår verksamhet måste vara tillgänglig på lika villkor oavsett var i landet du befinner dig.

Vi tar en aktivare roll

Kritiken mot studieförbunden har under ett års tid varit massiv, framför allt nationellt. Regering och riksdag har responderat och agerat. Ökad kontroll och externa granskningar har tillsatts. Vi välkomnar allt detta. Det är inte bidragen som är vår drivkraft, det är folkbildningen. I den mån vi är statsbidragsmottagare för att möjliggöra folkbildning så är det en självklarhet att vi använder statsbidrag på ett korrekt sätt. I våra organisationer finns inget utrymme för fel och fusk, eftersom det varken är förenligt med våra värdegrunder och än mindre med statsbidragsvillkoren.

Det är den fria och frivilliga folkbildningen som måste värnas snarare än våra organisationer.

Som ledande studieförbund kommer vi nu ta en än mer aktiv roll för att säkerställa korrekt bidragsanvändning i relation till de villkor som Folkbildningsrådet ställer ut, men också för att skapa tillit mellan oss studieförbund. Studieförbunden ska vara att lita på och då är det en förutsättning att enskilda studieförbund litar på varandra. Vår framgång ligger i att vi kompletterar varandra gällande målgrupp, profil och medlemsorganisationer. Vi konkurrerar inte.

Signaler om innehållsstyrning

Vi vill samtidigt tydligt slå fast. Det är den fria och frivilliga folkbildningen som måste värnas snarare än våra organisationer. Men med våra idéer och värdegrunder i förgrunden så kan vi inte acceptera att vi ensidigt blir en utförare till staten och att vi förs mot en uppdragsstyrning.

Slutsatsen blir att självförvaltning är ett fungerande system och en förutsättning för fri och frivillig folkbildning. Ingen vinner på att staten styr vare sig innehåll eller metod i folkbildningen. I det finns bara förlorare: individen, samhället och demokratin. Det mest oroväckande från politiken är inte primärt förslagen på budgetneddragningar, även om det inte är önskvärt – det är politikens signaler om innehållsstyrning, att vikta god och riktig folkbildning.

Återuppbygga förtroendet

Vi står ödmjuka inför att återuppbygga studieförbundens förtroende. Eftersom vi tar utgångspunkt i den enskilda människan och hens delaktighet i samhällslivet och demokratin så kommer vi alltid att vara starka förespråkare av den fria och frivilliga folkbildningen.

Nämnda personer

Helén Pettersson

Riksdagsledamot (S), förbundsordförande ABF

Ulrika Heie

Riksdagsledamot (C), vice gruppledare, ordförande trafikutskottet, förbundsordförande Studieförbundet vuxenskolan
Mellanstadielärarlinjen (Högskolan i Jönköping, 1986)

Johan Fyrberg

Generalsekreterare Svenska Ridsportförbundet (tillträder 2024)
Studier i pedagogik (Stockholms uni.), officersutbildningar

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00