Studieförbunden: Diffusa anklagelser leder ingenstans

REPLIK. Jag tänker inte försöka bedöma debattörernas kompetens inom sina ordinarie forskningsområden. Det jag däremot kan konstatera är att de gör pinsamma misstag med fakta och statistik i sin senaste attack mot folkbildningen, skriver David Samuelsson.

David Samuelsson
Generalsekreterare, Studieförbunden i samverkan


Att docenten vid Försvarshögskolan Magnus Ranstorp och hans medskribenter är kritiska till stora delar av folkbildningen är väl känt. Gott så: det står var och en fritt att både ha och framföra åsikter. Debattörerna stannar dock inte vid att tycka eller vid att vara kritiska – de dömer i stället ut studieförbunden helt och hållet efter en jämförelse med Tjernobyl.

Siffrorna mäter olika saker

Det man förväntar sig vid en kritik av den här magnituden är att debattörerna kan backa upp anklagelsen med fakta. Huvudangreppet utgår från två siffror som debattörerna hittat i den noggrant förda och detaljrika statistiken om studieförbundens verksamhet och som inte stämmer överens. Det debattörerna inte förstått är att de utvalda siffrorna skiljer sig åt, förvisso rejält men helt naturligt, eftersom de mäter två olika saker.

Siffran 1,5 miljoner är det totala antalet deltagartillfällen, inklusive de som deltagit i mer än en aktivitet i studieförbunden. Siffran om knappt 1 miljon handlar i stället om hur många unika individer som deltagit i samma verksamheter. Båda siffrorna kommer från samma källa: Folkbildningsrådets årsredovisning.

Två olika siffror som mäter två olika saker alltså. Härdsmälta var namnet.

Välkomna på verksamhetsbesök

Granska gärna studieförbunden. Men utgå från fakta och grundläggande kunskaper om hur verksamheten fungerar och redovisas. Debattörerna är välkomna till verksamhetsbesök hos något av studieförbunden, eller för en genomgång av hur studieförbundsstatistiken ska läsas. Här finns mycket att gå igenom eftersom deltagarna i studiecirkel och annan folkbildning registreras med personnummer.

"Måste vara på vår vakt"

Med denna missuppfattning förd åt sidan har vi inom studieförbunden en avgörande uppgift i att säkerställa att statsbidraget används rätt. För studieförbunden är varje felanvänd krona en krona som skulle kunna ha gjort nytta i folkbildningen.

Fusket som uppdagats på Järva, och tidigare på andra håll i landet, visar att vi alltid måste vara på vår vakt, och att vi i studieförbunden ständigt måste utveckla vårt kvalitetsarbete och våra kontroller. Vi arbetar nu för högtryck med att kvalitetssäkra och granska verksamheten. Det gör vi gemensamt och var för sig i studieförbunden. Det sker i tät dialog med såväl Folkbildningsrådet som polisiära myndigheter.

Våra kontroller upptäcker fusk

Debattörerna väljer att inte nämna att det är studieförbundens egna kontroller som upptäckt fusket, och att det är studieförbunden som slagit larm både till Folkbildningsrådet och de polisiära myndigheterna.

Upptäckten av fusket på Järva är ett gott belägg för att studieförbundens kontrollfunktioner fungerar. De kan förbättras och det pågår redan. Men de fungerar. När staten utvärderade folkbildningen 2018 blir slutsatsen: intrycket av de verksamheter vi har studerat är mycket positivt.

Avslutningsvis vill jag än en gång understryka hur viktigt det är att vi inom studieförbunden kommer till rätta med de problem som uppdagats. Vi är på god väg genom det intensiva arbete som nu pågår.

Forrige artikel Utredare: Så får regeringen ett tydligare ansvar för skogen Utredare: Så får regeringen ett tydligare ansvar för skogen Næste artikel Utredning: Attityderna till senior arbetskraft behöver förändras Utredning: Attityderna till senior arbetskraft behöver förändras
Debatt: De dominerande nätplattformarna behöver begränsas

Debatt: De dominerande nätplattformarna behöver begränsas

DEBATT. Reglerna måste anpassas till en förändrad verklighet där långsiktiga effekter på konkurrens och innovation är viktigare än kortsiktiga priseffekter. Svenska företag måste kunna konkurrera, skriver Pontus Braunerhjelm, forskningsledare och professor.