Statskontoret: Försvarsmakten har överskattat sin operativa förmåga

KRITIK. Statskontoret riktar kritik mot Försvarsmakten och menar att resurser använts ineffektivt och resultatet är att den operativa förmågan försämrats. Även regeringen får en släng av sleven.

Statskontoret har haft i uppdrag att utreda Försvarsmaktens (FM) interna ledning, styrning och uppföljning. Slutsatsen är att FM överskattat sin operativa förmåga och att de ekonomiska underlag som myndigheten har lämnat till regeringen inte har varit tillräckligt användbara i planeringen. 

Ond cirkel

Överskattningen av den operativa förmågan har gjort att myndigheten inte har kunnat planera effektivt. Myndigheten har ofta fått planera planera om, flytta fram och prioritera ned verksamhet i stället för att planera för verksamhet som blir av. Konsekvensen av att resurserna har använts ineffektivt är att den redan överskattade operativa förmågan har försämrats ytterligare. 

Läs också: Ny indexberäkning snuvar Försvarsmakten på extra pengar

Regeringen kritiseras

Men också regeringen får kritik. Riksdag och regering har fattat beslut om insatser och investeringar som inte varit fullt ut investerade. Att regeringen dessutom styrt FM detaljerat har gjort det svårare för myndigheten att planera verksamheten. 

– Det räcker inte att Försvarsmakten förändrar sin interna styrning och uppföljning utan det krävs ett sammanhållet förändringsarbete av både regeringen, Försvarsmakten och Försvarets materielverk för att komma till rätta med problemen och bristerna. Det är viktigt att regeringen och myndigheterna ser detta som ett gemensamt ansvar. Det behövs förändringar i flera delar av systemet för att Försvarsmakten ska få förbättrade förutsättningar för en väl fungerande intern ledning, styrning och uppföljning, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren, i ett pressmeddelande. 

Åtgärder

För att komma tillrätta med problemen föreslår Statskontoret att försvarsdepartementet tar initiativ och ledartröjan i ett arbete att tillsammans med Försvarsmakten utveckla ändamålsenligheten i budgetunderlagen. I dag har departementet och myndigheten nämligen, enligt Statskontoret, inte samma bild av denna. 

Dessutom föreslår Statskontoret att regeringen "säkerställer att nya politiska beslut som påverkar Försvarsmakten är finansiellt och verksamhetsmässigt genomförbara" samt att FM utvecklar sina processer för att planera och följa upp verksamheten. 

Statskontoret tycker också att FM själv i större utsträckning ska få avgöra hur myndighetens resurser ska fördelas inom den egna organisationen.

Forrige artikel Stora förändringar för Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket Stora förändringar för Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket Næste artikel Friskolorna kräver bättre information om skolvalet Friskolorna kräver bättre information om skolvalet
PR-chef gör comeback som statssekreterare

PR-chef gör comeback som statssekreterare

NAMN. Krister Nilsson blir ny statssekreterare på UD. Han kommer närmast från rollen som vice vd och ansvarig för kundupplevelser på PR-byrån Prime.