"Socialdemokraterna har ett särskilt ansvar att delta"

REPLIK. Tränger man sig förbi mytbildningen kring Almedalsveckan adresseras ett myller av viktiga samhällsfrågor. Det vore befriande om mötesplatser som denna slapp besudlas av populistiska angrepp, skriver Thomas Hartman, Region Västerbotten. 

Thomas Hartman
Chef för externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten och tillika socialdemokratisk fritidspolitiker


Annelie Karlsson, gruppledare (S), inleder ett debattinlägg om Almedalsveckan i Altinget med att det skulle vara skrattretande för henne att åka till Visby för att inhämta folkets synpunkter under industrisemestern. Och att det skapas viktiga demokratiska samtal under veckan är ett påhitt från någon PR-byrå. Men sen avslutar hon inlägget med att se fram emot Almedalsveckan nästa gång för att där kunna driva de frågor som hennes politiska mandat vilar på. Almedalen har av någon anledning blivit slagpåse för populism.

Det där är intressant. Jag kan inte minnas att jag någonsin hört riksdagsledamöter säga att de ska avstå sina utskottsresor för att stanna hemma och prata med väljarna. Men Almedalen tycks vara okej att sparka på av någon anledning.

Många möts

Region Västerbotten deltar årligen på ett antal mötesplatser. Almedalen är en av dessa mötesplatser, precis som Bok- och biblioteksmässan, Folk och kultur, med flera. På dessa möts i första hand representanter för akademi och utbildningsanordnare, politik och förvaltning samt det civila samhället och näringslivet för samtal och djupare samverkan på flera nivåer.

Där politik och samhälle diskuteras behöver även norra Sverige vara med. Om det passar för våra verksamheter att vara på plats vid någon arena beror på karaktären på frågorna och de målsättningar vi har inom respektive område. 

Kom med förslag till utveckling

Vad som är svårt att förstå är varför samtalet med väljarna populistiskt ställs mot mötesplatser som exempelvis Almedalen och Mötesplats Lycksele representerar. Socialdemokraterna som regeringsbärande parti kan tvärtom sägas ha ett särskilt ansvar att delta, för att rakryggat stå upp för det personliga mötet och den demokratiska traditionen. Varför inte komma med egna förslag till utveckling i stället för att underblåsa den grundlösa uppfattningen att ”i myllret bland rosévin, kavajer och PR-byråer” diskuteras överhuvudtaget inte vare sig samhällsorättvisor eller hur dessa kan lösas.

Tränger man sig förbi den grälla mytbildningen kring Almedalsveckan och dess excesser adresseras ett myller av viktiga samhällsfrågor på de digra dagsprogrammen med seminarier, workshops och föredrag. Som förra året – med fler än 40 000 människor på plats från offentligheten, myndigheter, media, intresseorganisationer, kultur, civilsamhället och forskningssamhället som får möjlighet att utifrån sina olika uppdrag och drivkrafter interagera inom en struktur som byggs av 1 700 arrangörer och 3 700 seminarier. Det är ett i sanning effektivt resultat av ett påhitt från någon PR-byrå.

Det demokratiska samtalet

Visst kan man ha kritiska synpunkter på Almedalsveckan – och det är det många som har. Det har även jag. Och visst kan man samtidigt inse betydelsen av det personliga mötet och att det inte kan ersättas, inte ens av digitala distansmöten. Det har vi verkligen blivit påminda under den kris som pågår. Men, när det är viktigt träffas man. Det är därför så många har kommit med sina frågor till Almedalen och det är därför så många även framöver kommer att komma till Almedalen och till andra mötesplatser, precis som Annelie Karlsson flaggar upp för att hon avser göra.

Det vore befriande om denna och andra mötesplatser slapp besudlas av populistiska angrepp från de demokratiska partier som säger sig värna det demokratiska samtalet över olika samhällsgränser.

Forrige artikel Svenskt näringsliv: Elhaveriet är ett hot mot klimatmålen Svenskt näringsliv: Elhaveriet är ett hot mot klimatmålen Næste artikel M: Regeringens ointresse för de utsatta är beklämmande M: Regeringens ointresse för de utsatta är beklämmande