Debatt

Slutreplik: Blunda inte för problemen med biodrivmedel

Atmosfären är redan full av växthusgaser från förbränning och det finns inte plats för en enda molekyl till, oavsett varifrån den kommer. Det skriver Markus Mattisson, kampanjledare Greenpeace, och Gunnar Lind, New Weather Sverige, i en slutreplik om biodrivmedel.

Poängen med klimatpolitik kan inte vara att möjliggöra mer bilåkande, skriver debattörerna.
Poängen med klimatpolitik kan inte vara att möjliggöra mer bilåkande, skriver debattörerna.Foto: Claudio Bresciani/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Övergången bort från förbränningsmotorer kommer inte att ske över en natt, men att fördröja utfasningen med biodrivmedel förlänger förbränningsmotorernas livstid och oljebolagens fortsatta licens att sälja bränslen som förstör klimatet.

Fler bilar behövs inte

Mattias Goldmann skriver att det är just bilar med förbränningsmotorer som utgör majoriteten av de bilar som säljs i dag och att biodrivmedel därför är viktiga. Motfrågan blir då: Varför ska vi acceptera det? Och varför ska vi fortsätta att ha ett system som leder till att vi får ännu fler av dessa bilar?

Läs också

Atmosfären är redan full av växthusgaser från förbränning och det finns inte plats för en enda molekyl till, oavsett varifrån den kommer. Halterna måste minska i närtid och det kan bara ske genom att minska utsläppen från alla former av förbränning och att öka inlagringen i skog och mark genom ett naturnära skogsbruk. Som framgår av vår rapport leder inblandning av biodrivmedel inte till minskade utsläpp av koldioxid.

Biobränslen ingen lösning

En del av problemet med biobränslen är att utsläppen från själva förbränningen inte räknas som utsläpp i myndigheternas – och de flesta företagens – värld, trots att de ibland är större än från fossila bränslen per energienhet. I stället räknas de i växthusgasstatistiken för markanvändningssektorn. Det gör att utsläppen från transporter som använder biobränsle ser ut vara väldigt små och att biodrivmedel ses som en attraktiv ”lösning”.

Många förespråkare för biobränslen tycks också göra skillnad på koldioxid och koldioxid och anser att biogen koldioxid skulle bindas in i naturen på ett annat sätt än fossil koldioxid. Att kolcykeln för biogena utsläpp är kortare ifrågasätter vi inte, men varje koldioxidmolekyl som vi släpper ut, fossil eller biogen, är en ny koldioxidmolekyl som måste bindas.

En del av problemet med biobränslen är att utsläppen från själva förbränningen inte räknas som utsläpp i myndigheternas – och de flesta företagens – värld, trots att de ibland är större än från fossila bränslen per energienhet.

Även om vi kommer fram till något annorlunda siffror för produktionsutsläpp än Mattias Goldmann (vi använder EU-kommissionens siffror över verkliga utsläpp medan Goldmann använder de teoretiska beräkningar som anges av de företag som säljer bränslena) så är det stora problemet med biodrivmedel som Goldmann även blundar för: utsläppen från förbränning som inte syns i statistik för transporter.

Sänk utsläppen på riktigt

Det är också här vi skiljer oss från Kjell Andersson från Svebio, som helt bortser från den fysiska verkligheten: att koldioxid är koldioxid. Däremot har Andersson upptäckt ett korrekturfel som självklart ska åtgärdas. Fotnot 30 i figur 7 och 8 ska inte hänvisa till Riksrevisionens rapport, utan till Transport and Environments genomgång av EU-kommissionens Globiomrapport.

Poängen med klimatpolitik kan inte vara att möjliggöra mer bilåkande, mer pengar i fickan för skogs- eller jordbruksindustrin eller fortsatt business as usual. Politiken måste syfta till att sänka utsläppen på riktigt och få ner koldioxidhalten i atmosfären.

Läs tidigare inlägg i debatten

Greenpeace: Tro inte på lögnen om biobränslen

Vi är i ett nytt skede. Brådskan att minska koldioxidutsläppen drastiskt gör att vi behöver omvärdera synen på biodrivmedel. Det skriver Markus Mattisson och Erika Bjureby, Greenpeace.

Replik: Greenpeace underskattar betydelsen av biodrivmedel för klimatomställningen

Jag är övertygad om att hållbart producerade biodrivmedel från rester och avfall har en roll i omställningen bort från beroendet av oljediktaturernas kalifat och Putins krigsmaskineri. Det skriver Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet, i en replik.

Replik: ”Greenpeace bör omedelbart dra in sin rapport om biodrivmedel”

Grunden för Greenpeace påståenden om biodrivmedel saknas. Det skriver Kjell Andersson, näringspolitisk chef Svebio.

Nämnda personer

Markus Mattisson

Biträdande Sverigechef Greenpeace

Mattias Goldmann

Grundare 2030-sekretariatet
Statsvetenskap (Uppsala Uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00